Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Suomen teleyritysten investoinnit ja uusien toimijoiden tulo Suomen laajakaistamarkkinoille vauhdittivat kiinteiden nettiyhteyksien saatavuuden kasvua vuoden 2023 aikana. Syyskuun 2023 lopussa nopea, maksimilatausnopeudeltaan vähintään 100 megainen kiinteä yhteys oli saatavilla 78 %:lla suomalaisista kotitalouksista. Kaupunki- ja maaseutualueiden välillä oli kuitenkin edelleen suuria saatavuuseroja.

Teleyrityksien Traficomille toimittamien saatavuustietojen perusteella nopea maksimilatausnopeudeltaan vähintään 100 megainen kiinteä laajakaistaverkko oli syyskuun 2023 lopussa saatavilla 78 %:lla Suomen kotitalouksista. Tämä oli 5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Yhden gigan verkon saatavuus parani 6 prosenttiyksikköä ja kattoi 71 % kotitalouksista. Maksiminopeudella tarkoitetaan yhteyden nopeutta, joka on käyttäjän saatavilla ainakin osan ajasta.

Nopea kiinteä laajakaistayhteys on toteutettu ensisijaisesti valokuituverkolla, vaikka kaapelimodeemiverkotkin ovat suhteellisen kattavia etenkin kaupungeissa. Syyskuun 2023 lopussa valokuituverkkoa oli saatavilla 61 %:lla Suomen kotitalouksista. Valokuidun saatavuus kasvoi vuoden 2022 lopusta 9 prosenttiyksiköllä. Eniten valokuitusaatavuus lisääntyi Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjois-Karjalan maakunnissa, joissa kotitaloussaatavuus kasvoi 19 prosenttiyksikköä Etelä-Pohjanmaalla ja 17 Pohjois-Karjalassa. Myös Kainuussa, Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Lapissa ja Keski-Pohjanmaalla saatavuus kasvoi yli 10 prosenttiyksikköä.

Kartalla esitetään valokuitusaatavuuden (% kotitalouksista) tilanne maakunnittain 9/2023 sekä maakunnittainen kasvu (prosenttiyksikköä kotitalouksista) vuoden 2022 lopun tilanteeseen nähden.
Kuva 1. Valokuituverkon saatavuus maakunnittain vuonna 2023 sekä kasvu vuodesta 2022.

Nopeat kiinteät yhteydet ovat parantuneet teleyritysten tekemien valokuituinvestointien sekä Suomen markkinoille tulleiden uusien valokuitutoimijoiden myötä. "Useat suuret yritykset raportoivat Traficomille merkittävästi aiempaa laajemmasta verkkosaatavuudesta. Viime vuosien investoinnit rakentamiseen ovat tuoneet paljon lisää valokuituyhteyksiä kotitalouksien ja yritysten saataville", kertoo erityisasiantuntija Joonas Sotaniemi. Lisäksi julkisella tuella valmistuneita verkkoja on otettu käyttöön markkinaehtoisen rakentamisen ulkopuolisilla alueilla. Osa saatavuuden muutoksista selittyy myös yritysten tarkentuneella raportoinnilla ja tilastointiin liittyvien määritelmien yhdenmukaistamisella.

Laajakaistasaatavuuden kasvussa suuria alueellisia eroja

Suomen ympäristökeskus SYKE on jakanut Suomen seitsemään eri alueluokkaan. Luokat perustuvat muun muassa valtakunnallisiin tietoihin väestöstä, työvoimasta, työmatkoista ja rakennuksista. SYKEn alueluokituksella on mahdollista vertailla laajakaistaverkon saatavuuden alueellisia eroja kuntajakoa tarkemmalla tasolla. SYKEn kaupunki-maaseutuluokituksen mukaan kaupunkimaisilla alueilla nopea kiinteä laajakaistayhteys oli saatavilla vuoden 2023 syyskuun lopussa 86 %:lla kotitalouksista. Maaseutumaisilla alueilla saatavuus oli selvästi heikompi, vain 53 % kotitalouksista.

Kaupunki ja maaseutu voidaan jaotella vielä pienempiin alueisiin. Sisemmällä kaupunkialueella 100 megan verkko kattoi peräti 92 % kotitalouksista, harvaan asutulla maaseudulla 42 %. Eniten verkot olivat laajentuneet maaseudun paikalliskeskuksissa, joissa saatavuus kasvoi 10 prosenttiyksiköllä. Myös ydinmaaseudulla kasvua tuli 8 prosenttiyksikköä.

Taulukossa esitetään Suomen ympäristökeskuksen luokittelun mukaiset kiinteän verkon 100 Mbit/s saatavuudet (% kotitalouksista) sekä näiden muutokset vuoden 2022 lopun tilanteeseen nähden.
Kuva 2. Kiinteän maksimilatausnopeudeltaan vähintään 100 megaisen nettiyhteyden saatavuus kotitalouksiin vuosina 2022 ja 2023 SYKEn Kaupunki-maaseutu-luokituksen mukaisesti.

Nyt julkaistut Traficomin teleyrityksiltä keräämät kiinteän verkon saatavuustiedot on kerätty Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) maantieteellisten suuntaviivojen mukaisesti. Yhteisillä suuntaviivoilla halutaan seurata muun muassa erittäin suuren kapasiteetin (VHCN, Very High Capacity Network) kiinteän verkon saatavuutta ja kasvua. Suomessa valokuituverkot täyttävät erittäin suuren kapasiteetin kiinteän verkon määritelmät eli Suomessa VHCN-saatavuus oli syyskuun 2023 lopussa 61 %:lla kotitalouksista. Traficom kerää teleyrityksiltä tietoja digitaalisen infrastruktuurin rakentamisesta ja digitaalisten palvelujen kehittymisestä kartoittaakseen viestintäverkkojen nykytilaa ja ennakoidakseen tulevaisuuden tarpeita.

Traficomissa saatavuudella tarkoitetaan laajakaistayhteyttä, joka on rakennettu valmiiksi, tai joka on rakennettu esimerkiksi loppukäyttäjän tontin rajalle ja vaatii pientä lisärakentamista.