Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lausuntopyyntö: Ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen tarjontaa koskevat säännöt (ANS M1-1)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja päivitetystä määräyksestä ANS M1-1, Suomessa sovellettavat ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen tarjontaa koskevat säännöt. Lausuntoaika päättyy 5.6.2024 ja määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2024.

Määräyksessä ANS M1-1 määrätään niistä asioista, joissa ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelun tarjoajia koskeva komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/373 jättää harkintavaltaa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille. Kansallisten viranomaisten tarkemman määrittelyn varaan on jätetty muun muassa ne vaatimukset, jotka lennonvarmistuspalvelun tarjoajan rajoitetun hyväksyntätodistuksen hakijan tai haltijan on täytettävä . Näiden vaatimusten täydentäminen on sittemmin todettu tarpeelliseksi. Rajoitettu hyväksyntätodistus on Suomessa AFIS-palveluntarjoajilla (Mikkelin ja Seinäjoen lentoasemat). Käytännössä palveluntarjoajat ovat jo nykyisellään noudattaneet nyt lisättäviä vaatimuksia, mutta niiden kirjaaminen määräykseen selkeyttää tilannetta viranomaisvalvonnan kannalta.

Samalla on käyty läpi muutkin asetukseen viime määräyspäivityksen jälkeen tulleet muutokset ja otettu kantaa kaikkiin viranomaisen harkintavaltaa sisältäviin kohtiin. Ainoa tämän perusteella lisätty kohta koskee METAR-sanomien laatimista lentoasemilla, eikä tuo muutosta nykykäytäntöön. Lentomenetelmäsuunnittelun osalta ehdotetaan lisättäväksi maininta muiden ilmatilarakenteiden huomioimisesta. Muuttuneet kohdat on merkitty määräysluonnokseen värimerkinnöin.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 5.6.2024 mennessä. Lausunnot voi toimittaa Traficomin kirjaamoon sähköpostitse osoitteilla kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/55630/03.04.00.00/2024.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jani Luiro, jani.luiro(at)traficom.fi, puh. 029 534 5140
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039