Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Laskuvarjohyppytoiminta (OPS M6-1)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta OPS M6-1, Laskuvarjohyppytoiminta. Määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2024.

Määräystä sovellettaessa on todettu tarvetta lisätä poikkeuslupamahdollisuus määräykseen. Lisäksi lisätään viittaukset määräyksen vastaisen toiminnan seuraamuksia koskevaan sääntelyyn.

Määräykseen lisättäisiin mahdollisuus poikkeuksiin määräyksen vaatimuksista kohtaan 5, Poikkeukset. Liikenne- ja viestintävirasto voisi hakemuksesta myöntää erityisistä syistä yksittäisiä määräaikaisia poikkeuksia määräyksen vaatimuksista. Poikkeushakemuksessa olisi kuvattava, miten määräyksen vaatimuksista halutaan poiketa ja miten vaatimuksista poikkeava järjestely takaa vastaavan turvallisuustason kuin vaatimusten mukainen menettely.

Lausuntoja pyydetään 31.1.2024 mennessä.

Lisätietoja

lakimies Elina Saukkoriipi, elina.saukkoriipi(at)traficom.fi, p. 029 534 5468