Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja radion antennikapasiteetin vuokrauksen ja radiolähetyspalveluiden hinnoittelun valvonnan päätösluonnoksesta. Lausunnot tulee antaa viimeistään 28.2.2024.

Viraston arvion mukaan Digita Oy:n radion antennikapasiteetin vuokraus liitännäistoimintoineen ja radiolähetyspalveluiden hinnoittelu ja hinnastot ovat kustannussuuntautuneita tehokkuus huomioiden lukuun ottamatta 68 antenni-ERP-teholuokan -yhdistelmää ja varavoimapalvelu-liitännäistoimintoa 7 päälähetysaseman osalta. Viraston kustannusten arviointi perustuu Digita Oy:n vuoden 2022 kustannuksiin ja vuonna 2023 voimassa olleisiin hinnastoihin. Lisäksi viraston arvion mukaan Digita Oy:n radion antennikapasiteetin vuokrauksen ja radiolähetyspalveluiden hinnastot täyttävät hinnoittelun avoimuudelle asetetut vaatimukset lukuun ottamatta valtakunnalliseen radiolähetyspalveluun kuuluvien ohjelmansiirtopalvelun ja lähettämispalvelun hinnastoja ja hinnan laskentaan vaikuttavien tekijöiden selkeyttä.

Päätösluonnoksessa virasto määrittää hinnoittelun laskennassa ja hinnastoissa noudatettavat periaatteet ja menetelmät sekä asettaa Digita Oy:lle toimenpidevelvolli-suuksia toiminnan korjaamiseksi asetetussa määräajassa.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 28.2.2024 mennessä sähköpostitse Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi. Pyydämme merkitsemään lausuntoihin mahdolliset liikesalaisuudet selkeästi sekä asian diaarinumeron TRAFICOM/4633/11.06.09/2023.

Jos lausuntoon sisältyy salassa pidettäviä tietoja, tulee asiakirjasta toimittaa myös sellainen julkinen versio, josta salassa pidettäviksi katsomanne tiedot on peitetty tai poistettu. Salassapitovaatimus on perusteltava. Voitte toimittaa asiakirjat myös salattuna sähköpostina: Ohjeet  salatun viestin lähettämiseen .

LISÄTIETOJA

Johtava asiantuntija Martin Andersson, p. 029 5390 518, mar-tin.andersson@traficom.fi

Päällikkö Mari Österberg, p. 029 5390 545, mari.osterberg@traficom.fi