Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja raideliikenteen häiriöiden ilmoittamista koskevan määräyksen luonnoksesta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja raideliikenteen häiriöiden ilmoittamista koskevan määräyksen luonnoksesta 20.6.2024 mennessä. Raideliikenteen häiriöiden ilmoittamista koskevan määräyksen lausuntopyyntö on julkaistu lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2024.

Määräys tulee korvaamaan Traficomin 3.2.2022 antaman ohjeen raideliikenteen häiriöiden ilmoittamisesta. Päivittämällä ohje määräykseksi vahvistetaan määräyksen sisältämiä toimintamalleja ja yhdenmukaistetaan käytäntöjä. Määräys liittyy hallitusohjelman tavoitteisiin toimintavarmuuden edistämisestä ja varmistamisesta.

Määräys kattaa raideliikenteen erilaiset häiriötilanteet ja niistä Traficomille ilmoittamisen tavat aikatauluineen. Määräys sisältää myös häiriöluokitteluja, jotka tukevat toimijoita häiriöiden vakavuusluokittelussa ja auttavat toimijoita määrittämään tavat, joilla niiden tulee eri häiriöihin reagoida. Myös kaupunkiraideliikenne sisällytetään määräyksen soveltamisalaan, mikä yhtenäistää raideliikenteessä sovellettavia toimintatapoja.

Lausunnon voi toimittaa myös Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon kirjaamo(at)traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom PL 320 00059 TRAFICOM. Jos lausunto toimitetaan kirjaamoon, lausuntoon pyydetään liittämään asian diaarinumero TRAFICOM/72302/03.04.02.00/2024.

Lausuntopyyntö on lähetetty laajasti keskeisille toimijoille tiedoksi sähköpostitse.

Lisätietojen antajat:

Johtava asiantuntija Jouko Pirttimäki, s-posti etunimi.sukunimi(at)traficom.fi; puh. 029 295346834.
Erityisasiantuntija Anne Silla, s-posti etunimi.sukunimi(at)traficom.fi; puh. 029 534 5420