Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lausuntopyyntö: Vaara-alueet (OPS M1-28) vuodelle 2024

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista vaara-alueita koskevaan ilmailumääräykseen OPS M1-28. Kyseessä on vuosittain päivitettävä määräys, jonka liitteessä ilmoitetaan koordinaatteina alueet, joilla ajoittain saatetaan harjoittaa ilma-alusten lentoturvallisuuden vaarantavaa toimintaa. Lausuntoaika päättyy 22. marraskuuta, ja määräysmuutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun AIRAC-päivänä 18.4.2024.

Puolustusvoimat on esittänyt nykyisen vaara-alueen EFD154 UPINNIEMI ylärajan nostoa korkeudesta 1300FT MSL korkeuteen 2500FT MSL siten, että vaara-alue EFD154 jaettaisiin kahteen osa-alueeseen. Niistä A-alueen ylärajana säilyisi korkeus 1300FT MSL, ja B-alueen uusi yläraja olisi 2500FT MSL. Kun vaara-alueen toinen osa on matalampi, se ei ulotu valvottuun ilmatilaan. Perusteena muutosehdotukselle ovat Puolustusvoimien miehittämättömän ilmailun tarpeet.

Toiseksi Puolustusvoimat esittää nykyisen rajoitusalueen EFR76 MÄKILUOTO ja vaara-alueen EFD107 KATAJALUOTO yhteisen kulmapisteen koordinaatin korjausta siten, että alueiden kulmapiste ja sivuraja olisivat yhtenevät. Muutos ei aiheuta merkittäviä sivurajamuutoksia. Korjaustarpeen syynä on, että nykyinen alueiden yhteinen kulmapiste ei ole kiinni aluevesirajassa.

Itse määräystekstiin ei ehdoteta muutoksia. Vaara-alueisiin esitetyt muutokset on merkitty määräyksen liitteeseen värimerkinnöin.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 22.11.2023 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/552453/03.04.00.00/2023.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6108
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039