Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Liikenne- ja viestintävirasto aloittaa yt-neuvottelut

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloittaa 2.12.2020 lähes koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut. Tavoitteena on tasapainottaa viraston taloustilannetta, turvata viraston perustehtävien jatkuvuus sekä palvelut kansalaisille ja organisaatioille. Mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuisivat suunnitelmien toteutuessa enintään 120 henkilöön.

Virasto suunnittelee taloutensa tasapainottamista, jotta se voi jatkossakin turvata palvelut kansalaisille ja organisaatioille. Suunnitelluilla rakenne- ja tehtävämuutoksilla varmistettaisiin kyky vastata myös tulevaisuuden tarpeisiin. Enintään 120 henkilöä koskevien mahdollisten henkilöstövähennysten lisäksi yt-neuvotteluissa haetaan säästöjä myös muista kohteista esimerkiksi toimintatapoja tehostamalla ja prosesseja kehittämällä. Yt-neuvotteluissa ei esitetä muutoksia alueellisten toimipisteiden määrään. 

Toteutetuista ja suunnitelluista säästötoimenpiteistä huolimatta viraston kustannustoteuman arvioidaan muodostuvan merkittävästi rahoituskehystä suuremmaksi niin vuonna 2020 kuin lähivuosinakin. Valtiontalouden kiristyvän tilanteen ei odoteta mahdollistavan budjettirahoituksen kasvattamista. 

Koronan vaikutuksesta viraston tulokertymän ennakoidaan alenevan vuosina 2020–2021, ja pandemian arvioidaan vaikuttavan liikennesektoriin merkittävästi ainakin seuraavan kolmen vuoden ajan. 

Traficom tarjoaisi mahdollisesti irtisanottaville henkilöille tukea työllistymiseen. Toimenpiteiden suunnittelu on aloitettu mahdollisten irtisanomisten varalta ja tukitoimet ovat tärkeä neuvotteluissa käsiteltävä aihe.

Yt-neuvottelujen sisällöstä ei uutisoida prosessin aikana. Neuvotteluja on varauduttu jatkamaan 20.1.2021 saakka, jonka jälkeen lopputuloksista viestitään media- ja verkkouutisella, kun asiasta on ensin ilmoitettu viraston henkilöstölle.  

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mediapalvelu, p. 029 534 5648.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä huolehtii siitä, että Suomessa on käytettävissä toimivat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut. Virasto on myös palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Traficom vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä ja tukee kestävää kehitystä. Traficomissa työskentelee 974 asiantuntijaa 15 paikkakunnalla.