Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Liikenne- ja viestintävirasto julkaisi selvityksen 5G:n kyberturvallisuudesta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on kartoittanut 5G-teknologiaan liittyviä riskejä ja selvittänyt sen mukanaan tuomia muutoksia kyberturvallisuuskentässä. Kartoitustyön tavoitteena on ollut ymmärtää 5G:n teknologisia, sosiaalisia ja taloudellisia kyberturvallisuusvaikutuksia niin Traficomin omassa toimintakentässä kuin koko yhteiskunnassa.

5G:n kyberturvallisuusselvityksestä on nyt julkaistu yhteenveto, joka tukee sekä julkishallinnon että yritysmaailman riskienhallintaa, varautumista sekä näihin liittyvää vuoropuhelua.

"5G-aikaan siirtyminen tuo mukanaan yhden aikakautemme suurimmista mobiiliverkkojen teknologiamurroksista ja se tulee muuttamaan mobiiliteknologioiden pelikenttää. Olemme siirtymässä monitahoisempaan ympäristöön, jossa erityisesti tietoturvallisuudelle asetetaan yhä suurempia odotuksia ja vaatimuksia. Tulevaisuutta ennakoiden Traficom on halunnut toimia aktiivisesti 5G-teknologiaan liittyvien riskien kartoittamisessa ja lisätä laaja-alaisesti ymmärrystä kyberturvallisuuden tärkeydestä", korostaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Suomi on maailman mittakaavassa katsottuna mobiilidatayhteyksien käytön kärkimaa. Tulevaisuudessa suorituskykyiset, kattavat ja toimintavarmat viestintäverkot toimivat alustana eri sektoreilla tapahtuvalle digitalisaation kehittymiselle. Suomi on myös asemoitunut vahvasti 5G-kehityksen ja kokeilujen yhdeksi kiistattomaksi kärkimaaksi. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom koordinoi 5G Momentum –ekosysteemiä, jossa on mukana yli 80 organisaatiota yhteiskunnan eri toimialoilta.

Selvitys 5G:n kyberturvallisuudesta (yhteenveto)

Lisätiedot

Sauli Pahlman, osastopäällikkö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskus
Puh. 029 539 0577, email: sauli.pahlman(at)traficom.fi