Liikenne- ja viestintävirasto kuuluttaa radiotoiminnan ohjelmistotoimiluvat haettavaksi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta voi hakea uusia ohjelmistotoimilupia pitkäaikaiseen toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan 3.5.2021 mennessä. Toimilupia myönnetään noin 16 paikkakunnalle eri puolille Suomea.

Traficom on päivittänyt määräyksen televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä (70 J/2021 M). Vapaat taajuudet analogiseen FM-radiotoimintaan on osoitettu tässä määräyksessä. Nyt alkavalla toimilupakierroksella ohjelmistotoimilupia voi hakea 16 FM-taajuudelle ja kolmelle AM-taajuudelle.

Toimilupia myönnetään aiempien toimilupakierrosten jäljiltä vapaaksi jääneille taajuuksille ja toiveiden perusteella koordinoiduille uusille taajuuksille. Ohjelmistotoimilupia voi hakea uuteen radiotoimintaan tai täydentämään nykyisten radioiden peittoalueita. Myönnettävät toimiluvat ovat voimassa vuoden 2029 loppuun saakka.

Ohjelmistotoimilupien hakuaika päättyy maanantaina 3.5.2021 klo 23.59.

Traficom myöntää toimiluvat, jos haetuista taajuuksista ei ole niukkuutta. Ohjelmistotoimilupapäätösten tekeminen siirtyy valtioneuvostolle, jos taajuuksia ei riitä kaikille hakijoille tai jos päätöksellä katsotaan olevan huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Viranomaiset myöntävät toimiluvat samanaikaisesti.

Koronavuoden 2020 poikkeusajat vaikuttivat radionkuunteluun siten, että radionkuuntelu kotona lisääntyi samalla kun kuuntelu autossa väheni. Koko vuoden kuuntelumäärät pysyivät lähes ennallaan, sillä radiolla on vakiintunut rooli suomalaisten arjessa. Tuoreimpien mittausten mukaan (joulukuu 2020 - helmikuu 2021) radiota kuuntelee päivittäin lähes 3,3 miljoonaa suomalaista eli 66 % 9 vuotta täyttäneistä suomalaisista (lähde: Finnpanel). Radiokanavatarjonta on Suomessa hyvin kattava valtakunnallisista kanavista osavaltakunnallisiin sekä alueellisiin ja paikallisiin kanaviin. 

FM-radiotaajuuksia on Suomessa pitkäaikaisessa käytössä lähes tuhat. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kaupallisen radiotoiminnan FM-lähettimien määrä on kasvanut lähes 35 %. Suomessa FM-taajuudet ovat esimerkiksi Pohjoismaisella tasolla verrattuna hyvin tehokkaassa käytössä. Toimiluvallisten taajuuksien lisäksi käytössä on ajankohdasta riippuen kymmeniä lyhytaikaisia taajuuksia ympäri Suomea. Näiden taajuuksien käyttö painottuu varsinkin kesäaikaan (erilaiset tapahtumaradiot).

Lisätietoja

Lakimies Eliisa Reenpää, p. 0295 390 418, eliisa.reenpaa@traficom.fi

Päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 0295 390 446, suvi.juurakko-lehikoinen@traficom.fi