Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Liikenne- ja viestintäviraston palveluhintoihin muutoksia marraskuun alussa

Muutokset koskevat ammattimaiseen kuljettamiseen liittyviä lupia ja ilmoituksia, uutta sähköistä opetuslupahakemusta sekä kuljettajantutkinnon ja kuljettajapätevyyksien koeaikojen peruuntumisia.

Tieliikenteen liikennelupia ja ilmoitusasioita sekä kuljettajatodistuksia koskevat maksut muuttuvat 1.11.2022

Tavara- ja henkilöliikenneluvista perittävien suoritemaksujen määräytymisperusteet muuttuvat ja tästä aiheutuu muutoksia luvista perittäviin maksuihin. Jatkossa maksu perustuu lupahakemuksen käsittelyyn ja siinä tapahtuvaan luvan myöntämisen edellytysten tutkimiseen. Maksun suuruuteen ei jatkossa enää vaikuta se, kuinka monelle ajoneuvolle lupa myönnetään. Maksuperusteen muutos mahdollistaa jatkossa osaltaan muun muassa sujuvien sähköisten palvelujen kehittämisen.

Myös taksiliikenneluvan ja palveluntarjoajien ilmoitusten osalta maksu perustuu jatkossa hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn, eikä enää asian ratkaisun tuloksena myönnettyyn lupaan tai rekisterimerkintään.

  • Henkilö- tai tavaraliikennelupaa koskevan hakemuksen käsittelystä peritään jatkossa 290 euroa. Hakemuksella tarkoitetaan uutta henkilö- tai tavaraliikennelupaa, luvan uudistamista sekä luvalle myönnettäviä ajoneuvokohtaisia lisäjäljennöksiä koskevaa hakemusta. Hakemusmaksu on kiinteä, eikä sen suuruuteen siten vaikuta haettavien tai myönnettävien ajoneuvokohtaisten lupajäljennösten määrä.
  • Taksiliikennelupaa koskevan hakemuksen käsittelystä peritään jatkossa 220 euroa. Hakemuksella tarkoitetaan uutta taksiliikennelupaa tai luvan uudistamista koskevaa hakemusta.
  • Korvaavaa lupa-asiakirjaa koskevan hakemuksen käsittelystä peritään muutoksen jälkeen 100 euroa. Maksu on lupa-asiakirjakohtainen.
  • Kuljettajatodistusta koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 50 euroa.
  • Tavara- tai taksiliikenteen harjoittamista koskevan ilmoituksen käsittelystä peritään jatkossa 60 euroa.
  • Välitys- ja yhdistämispalvelutoimintaa koskevan ilmoituksen käsittelystä perittävä suoritemaksu on jatkossa 60 euroa.
  • Liikenneluvan haltijalta vuonna 2023 perittävä vuosimaksu on 100 euroa ja rekisteriin merkityn palveluntarjoajan vuosimaksu 35 euroa.

Uutta maksutaulukkoa sovelletaan 1.11.2022 lähtien vireille tulleisiin liikennelupa- ja ilmoitusasioihin.

Muut muutokset

Opetuslupaa voi 3.11.2022 lukien hakea myös sähköisesti Traficomin Oma asioinnin kautta. Uuden sähköisen opetuslupahakemuksen hinta on 25 euroa ja maksu suoritetaan haettaessa.

Asiakkaalta peritään jatkossa peruutusmaksu, jos hän jättää perumatta kuljettajantutkinnon ajo- tai käsittelykoetta taikka suullista teoria-, ammattipätevyys- tai ADR-koetta varten varaamansa koeajan. Maksu peritään, jos koeaika jää käyttämättä asiakkaasta johtuvasta syystä. Peruutusmaksun suuruus on puolet kokeen suoritemaksusta. Koeaikoja perutaan vuosittain n. 6 000 kpl. Uudella peruutusmaksulla pyritään vähentämään viime hetkellä tulleiden peruutusten määrää ja siten helpottamaan koeruuhkia ja parantamaan koeaikojen saatavuutta.

Lisätietoja:

Päällikkö Sari Veija, sari.vaija@traficom.fi, 029 5346 523 (Tieliikenteen liikenneluvat ja ilmoitukset)

Päällikkö Henna Antila, henna.antila@traficom.fi, 029 534 5277 (Opetuslupa)