Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikennejärjestelmää kehitetään entistä laajemman tiedon pohjalta

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen on alkamassa. Suunnitelman keskeisenä tietopohjana toimii Traficomin ylläpitämä liikennejärjestelmäanalyysi eli liikennejärjestelmän strateginen kokonaiskuva. Kesän aikana analyysissä on julkaistu useita uusia sisältöjä, jotka auttavat muodostamaan entistä kattavamman näkemyksen liikennejärjestelmän nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista. Parhaillaan on avoinna myös sidosryhmille suunnattu palaute- ja kehittämiskysely.

Tracifom on kehittänyt liikennejärjestelmäanalyysiä yhteistyössä Väyläviraston ja muiden alan toimijoiden kanssa vuodesta 2020 lähtien. Tilannekuvia on päivitetty säännöllisesti ja niihin on tuotettu uusia sisältöjä muun muassa sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella.

"Liikennejärjestelmän kehitystyössä on tärkeää, että käytössä on mahdollisimman laaja tietopohja liikennejärjestelmän nykytilasta, kehittämistarpeista ja toimintaympäristön muutoksista. Nyt julkaistut sisällöt tarkentavat strategista kokonaiskuvaa entisestään", toteaa johtava asiantuntija Johanna Juusela.

Uudet tilannekuvat toimintaympäristölle ja suurimmille kaupunkiseuduille

Toimintaympäristön tilannekuvassa tarkastellaan liikennejärjestelmään keskeisesti vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia neljän teeman kautta: liikennejärjestelmä osana alue- ja yhdyskuntarakennetta, Suomen kansainvälinen saavutettavuus, liikennejärjestelmän ympäristöllinen kestävyys sekä liikenteen palvelujen kehitys. Tilannekuvassa tunnistetaan myös kehityspolku, joka muodostuisi, jos nykyisiä päätöksiä ei muutettaisi eivätkä kehitystrendit altistuisi muillekaan muutosvoimille. Toimintaympäristön keskeiset kehitystrendit on koottu myös erilliseen yhteenvetoon.

Suurimpien kaupunkien eli niin sanottujen MAL-seutujen tilannekuvaan on koottu Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun, Kuopion, Jyväskylän ja Lahden seutujen keskeisiä tietoja liikkumisen palveluista, verkoista ja tunnusluvuista. Tilannekuvassa tarkastellaan muun muassa joukkoliikenteen kysyntää ja tarjontaa, uusia liikkumispalveluita, liikenneturvallisuutta, infrastruktuurin kehittämistarpeita, kulkumuotojakaumia, tyytyväisyyttä liikennejärjestelmään sekä saavutettavuutta ja liikenne-ennusteita.

Taksimarkkinoiden tilanteesta ja kaukoliikenteen palvelutasosta tarkempaa tietoa

Taksiliikennemarkkinoiden tilannekuvaan on koottu yhteenveto taksimarkkinoiden tilanteesta. Tiedot on koostettu Traficomin aiemmin tänä vuonna julkaisemista markkinaseurannan tuloksista, joissa käsitellään muun muassa taksien saatavuutta, hinnoittelua, tarjontaa ja esteettömyyttä. Tiedot pohjautuvat taksiyrittäjille ja välityspalveluiden tarjoajille kohdistettuihin säännöllisiin tiedonkeruihin sekä erilaisiin viranomaisrekistereihin ja kyselytutkimuksiin. Traficom seuraa aktiivisesti taksimarkkinoiden tilaa ja päivittää tilannekuvaa vuosittain.

Liikennepalveluiden tilannekuvan joukkoliikenneosiota on puolestaan laajennettu kahdella uudella tilannekuvalla. Kaukoliikenteen palvelutason tilannekuvassa kuvataan maakuntakeskusten välisten työssäkäynti- ja työasiamatkojen palvelutason nykytilaa, palvelutasotavoitteita ja tulevaisuuden näkymiä. Palvelutasomäärittely keskittyy maakuntakeskusten välisiin yli 100 kilometrin työmatkayhteyksiin. Kaukoliikenteen palvelutaso pitää sisällään liikenteellisen ja laadullisen palvelutason. Traficomin julkaisemassa tilannekuvassa tarkastellaan liikenteellistä palvelutasoa. 

Linja-autojen käyttövoimat viranomaisten järjestämässä joukkoliikenteessä -tilannekuvaan on koottu tietoja linja-autoliikenteen vaihtoehtoisista käyttövoimista, rahoituksesta sekä vaikutuksista viranomaisten järjestämään joukkoliikenteeseen.

Lisäksi liikennejärjestelmän nykytilasta on julkaistu yhteenveto, joka perustuu liikennejärjestelmän eri tilannekuvien keskeisiin huomioihin.

Liikennejärjestelmäanalyysin palaute- ja kehittämiskysely avoinna

Liikennejärjestelmäanalyysi on keskeinen tietopohja syksyllä käynnistyvässä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12 -suunnitelman päivittämisessä. Jotta analyysi tarjoaisi liikennejärjestelmän kehittämiseen riittävän strategisen tietopohjan, Traficom on lähettänyt sidosryhmille kyselyn, jossa kerätään palautetta ja kehittämisehdotuksia liikennejärjestelmäanalyysin tämänhetkisistä sisällöistä.  Kyselyyn voivat vastata kaikki liikennejärjestelmän tietopohjaisesta kehittämisestä kiinnostuneet. Kysely on auki 25.9. asti.

Lisätietoja: Johtava asiantuntija Johanna Juusela, puh. 029 539 0402 etunimi.sukunimi@traficom.fi