Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Liikennejärjestelmän saavutettavuus on arjen sujuvuutta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tuottaa kokonaiskuvaa liikennejärjestelmästä ja sen kehittämistarpeista päätöksenteon tueksi. Traficomin liikennejärjestelmäanalyysi on täydentynyt liikennejärjestelmän saavutettavuuden tilannekuvalla, jossa tarkastellaan, kuinka sujuvasti ihmiset saavuttavat tarvitsemansa palvelut. Valtakunnallisesti tarkasteltuna saavutettavuudessa ei vaikuttaisi olevan suuria puutteita.

Liikennejärjestelmän saavutettavuus voidaan määritellä helppoudeksi, jolla henkilöt ja yritykset tavoittavat tarvitsemansa palvelut ja toiminnot. Helppouden määrittää se, kuinka nopeasti ja edullisesti määränpäähän pääsee. Nopea liikkuminen ei kuitenkaan aina tarkoita hyvää saavutettavuutta. 

"Esimerkiksi harvaan asutulla maaseudulla voi tunnin aikana henkilöautolla ehtiä hyvinkin pitkälle, mutta saavuttaa vain vähän toimintoja, koska niitä ei ole. Sen sijaan Helsingin keskustassa henkilöautolla pääsee tunnissa huomattavasti lyhyemmän matkan, mutta voi saavuttaa suuren joukon toimintoja", avaa johtava asiantuntija Tuomo Suvanto. "Saavutettavuutta voidaankin parantaa joko lisäämällä tavoiteltavien toimintojen määrää alueella tai parantamalla yhteyksiä alueille, joissa tavoitellut toiminnot sijaitsevat", Suvanto jatkaa.

Valtakunnallisesti katsottuna saavutettavuudessa ei suuria puutteita

Tuoreen tilannekuvan saavutettavuustarkastelut kuvaavat maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteistä vaikutusta. Saavutettavuuteen vaikuttaa moni asia, minkä takia sitä on tarkasteltava useasta näkökulmasta, kuten infrastruktuurin laadun, verkkojen peittävyyden sekä toimintojen saavutettavuuden kautta. Nyt julkaistu tilannekuva on alku saavutettavuuden entistä monipuolisemmalle tarkastelulle.

"Tässä vaiheessa tarkastelut ovat koskeneet saavutettavuutta lähinnä valtakunnallisella tasolla, joten saavutettavuuden alueellista eroista ei voida vielä tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Nyt tehdyt saavutettavuustarkastelut viittaisivat siihen, että valtakunnan tasolla katsottuna saavutettavuudessa ei ole keskimäärin suuria puutteita", Suvanto kertoo.

Nopeiden viestintäverkkojen saatavuudessa alueellisia eroja

Saavutettavuuden tilannekuvassa tarkastellaan myös nopeiden viestintäverkkojen kattavuutta erityisesti tie- ja rataverkolla. Lisäksi tilannekuva sisältää muita täydentäviä tietoja nopeista viestintäverkoista ja niihin liittyvistä muutoksista.

Nopeiden kiinteiden ja langattomien viestintäverkkojen  saatavuudessa on valtakunnallisesti tarkasteluna suuria alueellisia eroja. Etätyön lisääntyessä ja palvelujen siirtyessä yhä suuremmassa määrin verkkoon toimivien laajakaistayhteyksien  merkitys korostuu eri alueilla niin kodeissa kuin kodin ulkopuolellakin.

Liikennejärjestelmäanalyysiin kootaan kokonaiskuvaa liikennejärjestelmän nykytilasta ja kehitystarpeista. Sen ensimmäisiä sisältöjä julkaistiin lokakuun alussa, jolloin valmistuivat ensimmäiset versiot liikennepalveluiden tilannekuvasta ja Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden seurantamittaristosta. Lisäksi jo aiemmin julkaistu liikenneverkon strateginen tilannekuva tuotiin osaksi liikennejärjestelmäanalyysiä.

Lisätietoja

johtava asiantuntija Tuomo Suvanto, tuomo.suvanto(at)traficom.fi, p. 029 534 6716 (saavutettavuuden tilannekuva)

johtava asiantuntija Johanna Juusela, p. 029 539 0402, johanna.juusela(at)traficom.fi, Twitterissä @Pipari2003 (liikennejärjestelmäanalyysin kokonaisuus)

Tutustu myös

Liikennejärjestelmäanalyysin suunniteltua rakennetta ja yhteistyöprosessia on kuvattu tarkemmin helmi-maalikuussa 2021 lausuntokierroksella olleessa muistiossa (Ulkoinen linkki).