Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Liikenneverkon strateginen tilannekuva päivitetty – osa laajempaa kokonaiskuvaa liikennejärjestelmän tilasta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on yhdessä Väyläviraston kanssa päivittänyt liikenneverkon strategisen tilannekuvan. Tilannekuva on osa laajempaa liikennejärjestelmäanalyysiä eli kokonaiskuvaa liikennejärjestelmän tilasta ja kehityksestä. Tilannekuvassa tarkastellaan sekä valtion väyläverkon että muun liikenneverkon kehittämistarpeita seuraavan 12 vuoden aikana. Sitä hyödynnetään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanossa.

"Nyt eri osioihin on tehty pieniä lisäyksiä, tarkistuksia ja muokkauksia. Ensi vuoden aikana päivitetään valtakunnalliset liikenne-ennusteet ja tuotetaan erilaisia liikenneverkkoa ja solmupisteitä koskevia selvityksiä. Suunnittelemme selvitysten ja sidosryhmäkeskustelujen pohjalta tilannekuvan osa-alueiden ensi vuoden päivitystarpeet", kertoo liikennejärjestelmäasiantuntija Marko Mäenpää.

Tilannekuvassa tarkastellaan valtion väyläverkkoa, joka jakaantuu rataverkon, maantieverkon ja vesiväyläverkon tarkasteluun. Lisäksi tarkastellaan yksityisteitä, katuverkkoa, kävelyn ja pyöräliikenteen infrastruktuuria, joukkoliikenneterminaaleja ja asemia, liityntäpysäköintiä, satamia, lentoasemaverkostoa, rajanylityspaikkoja sekä solmupisteiden esteettömyyttä. Traficom vastaa tilannekuvan koostamisesta ja Väylävirasto tuottaa siihen valtion väyläverkkoaineiston.

Yhteinen kehitystyö jatkuu

Tilannekuva on osa laajempaa liikennejärjestelmäanalyysiä, joka on asiantuntijoiden koostama strategisen tason kokonaiskuva liikennejärjestelmän nykytilasta ja haasteista sekä tulevaisuuden mahdollisesta kehityksestä. Liikennejärjestelmäanalyysi julkaistiin ensimmäistä kertaa lokakuussa. Traficom vastaa liikennejärjestelmäanalyysin kehitystyöstä, jossa vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on keskeistä.

"Tänä vuonna perustamassamme niin sanotussa analyysiverkostossa tuomme yhteen liikennejärjestelmän alueellisen tietopohjan ja liikennejärjestelmäanalyysin kehittämisestä kiinnostuneet asiantuntijat keskustelemaan eri teemojen ääreen. Tammikuussa tulemme käsittelemään liikenneverkon strategisen tilannekuvan jatkokehitystarpeita, joista toivomme vilkasta keskustelua sidosryhmien kanssa", kertoo johtava asiantuntija Johanna Juusela.

Lisätietoja

Tutustu liikenneverkon strategiseen tilannekuvaan (Ulkoinen linkki)

Tutustu koko liikennejärjestelmäanalyysiin (Ulkoinen linkki)

Liikenneverkon strateginen tilannekuva: liikennejärjestelmäasiantuntija Marko Mäenpää, p. 029 534 6792, marko.maenpaa@traficom.fi

Liikennejärjestelmäanalyysi ja analyysiverkosto: johtava asiantuntija Johanna Juusela, johanna.juusela@traficom.fi, Twitterissä @Pipari2003