Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikennöitsijöiden toimenpiteet toistaiseksi riittäviä Päijät-Hämeen alueella − matkustajamääriä ei toistaiseksi rajoiteta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin arvion mukaan jo toteutetut muut tartuntatautilain mukaiset toimenpiteet ovat toistaiseksi riittäviä Päijät-Hämeen alueella covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi liikennevälineissä. Matkustajamäärät alueella ovat laskeneet niin paljon, ettei rajoittamisella saavutettaisi merkittävää vaikutusta ainakaan yläkoulujen ja toisen asteen opetuksen etäopetusjakson aikana. Alueen toimijat arvioivat vuorojen lisäämistarvetta lähiopetukseen palaamisen yhteydessä.

Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä pyysi Traficomia tekemään alueellaan päätöksen väliaikaisesta matkustajamäärien rajoittamisesta covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi liikennevälineissä. Traficom on selvittänyt asiaa yhdessä terveysviranomaisten ja alueella toimivien liikennöitsijöiden kanssa.

Matkustajamäärät laskeneet merkittävästi

Saatujen selvitysten mukaan Lahden joukkoliikenteen vuorot ovat olleet kuormitetuimpia arkisin aamu- ja iltapäivin, kun koululaiset ovat liikenteessä. Etätyö ja -opiskelu ovat laskeneet joukkoliikenteen matkustajamääriä merkittävästi. Yläkoulujen sekä toisen asteen koulujen siirtymisen etäopetukseen on laskenut matkustajamäärää entisestään. Liikennevälinekohtaiset matkustajamäärät ovat laskeneet niin paljon, ettei matkustajamäärien alueellisella rajoittamisella olisi merkittävää vaikutusta matkustajamääriin ainakaan 8.−28.3.2021 voimassa olevan sulkutilan aikana.

Tartuntatautilain edellyttämät toimenpiteet lisäävät turvallisuutta

Tartuntatautilain edellyttämiä pakollisia hygienia- ja väljyystoimenpiteitä on toteutettu alueella annettujen selvitysten mukaan kattavasti. Liikennevälineissä on tehty runsaasti erilaisia etäisyyden pitämistä tukevia tilajärjestelyjä, muun muassa rajoittamalla istumapaikkojen käyttöä. Esimerkiksi VR:n kaukoliikenteessä matkustajamääriä pystytään rajoittamaan myyntijärjestelmän avulla ja algoritmi sijoittaa jo lipun oston yhteydessä matkustajat mahdollisimman kauas toisistaan. Liikennöintiä tehdään kysyntään nähden runsaalla vuoromäärällä ja kalustolla.

Matkustajille on annettu toimintaohjeita ja velvoitteita. Osa liikennöitsijöistä on asettanut matkustajille maskipakon. Matkustajia on myös ohjeistettu olemaan matkustamatta sairaana sekä välttämään ruuhka-aikoja. Lisäksi matkustajia on ohjeistettu yskimis-, aivastus- ja käsihygieniasta sekä turvavälien pitämisestä. Liikennevälineiden siivoamista ja ilmanvaihtoa on mahdollisuuksien mukaan tehostettu ja matkustajille on tarjottu mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Toimijoiden toimenpiteet toistaiseksi riittäviä

Saatujen selvitysten perusteella Traficom katsoo, että terveysturvallisuuden varmistamiseksi tehdyt toimenpiteet ovat tässä vaiheessa riittäviä, eikä matkustajien enimmäismäärän rajoittaminen ole välttämätöntä.

"Lausuntojen perusteella toimijoiden tartuntatautilain velvoittamina tekemät toimenpiteet matkustusturvallisuuden parantamiseksi ovat vähentäneet riskejä merkittävästi. Tällaisia toimenpiteitä ovat olleet muun muassa riittävästä kapasiteetista huolehtiminen ja sen lisäämiseen varautuminen, hygieniasta huolehtimismahdollisuuksien parantaminen sekä asiakasohjeistuksen lisääminen", toteaa Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

"Teemme alueella tehostettua valvontaa ja olemme tarvittaessa valmiudessa asettamaan alueelle matkustajamäärien rajoituksia, mikäli ne katsotaan valvonnan perusteella välttämättömiksi", kertoo Saarimäki.

Tartuntatautilain muutoksella 22.2.2021 Liikenne- ja viestintävirastosta Traficomista tuli toimivaltainen terveysturvallisuusviranomainen. Laissa on säädetty Traficomille toimivalta matkustajamäärän väliaikaisesta rajoittamisesta covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Traficom voi tehdä rajoittamispäätöksen, jos on ilmeistä, että hygienia- ja väljyystoimenpiteet eivät ole riittäviä ja jos se covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi on välttämätöntä. Päätöksessä voidaan velvoittaa rajoittamaan kuljetuspalvelun tarjoajan tai tämän toimeksiannosta toimivan liikennöitsijän suurinta sallittua matkustajamäärää enintään puoleen siitä suurimmasta matkustajamäärästä, joka on sallittua ottaa liikennevälineeseen. Päätös saa koskea vain liikennevälineitä, joita käytetään yli 10 henkilön samanaikaiseen kuljetukseen. Päätös saadaan tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan ja se on välittömästi kumottava, jos edellytykset päätöksen voimassaoloon eivät enää täyty.

Lisätietoja

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki@traficom.fi, p. 029 539 0576. Twitterissä @Saarimaki