Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Liikkumispalvelut lisäävät valinnanvapautta ja helpottavat asiointia: VR ja HSL ovat avanneet rajapintojaan

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tavoitteena on yhdessä liikkumispalveluiden tarjoajien kanssa luoda Suomeen toimiva ja yhä enemmän asiakkaan tarpeita kuunteleva liikennemarkkina. Näin ainakin reitti-, pysäkki-, aikataulu-, hinta- ja saatavuustiedot olisivat helposti saatavilla. Tavoitteena on se, että asiakas voi jatkossa ostaa koko matkaketjun yhdeltä luukulta eli valinnanvapaus kasvaa ja asiointi helpottuu. Valvonnan seurauksena HSL ja VR ovat jo avanneet rajapintojaan, mutta työ jatkuu vielä.

Tietojärjestelmärajapintojen avaaminen on tärkeää, jotta palveluntarjoajat pääsevät kehittämään uusia palveluita ja myymään toistensa lippuja. Traficom on puuttunut aiemmin Matkahuollon, VR:n ja HSL:n rajapintojen avaamiseen.

”Tapamme elää ja liikkua on muuttunut vuosien varrella merkittävästi. Tarvitsemme toimivia digitaalisia yhteyksiä, jotta tulevaisuuden eri liikkumismuotojen yhdistäminen ja matkaketjujen ostaminen sujuisi vaivattomasti vaikkapa kännykällä. Uusien palveluiden rakentaminen edellyttää avoimena olevan tiedon hyödyntämistä. Tietojen avaaminen ja palveluiden rakentuminen lisää myös kilpailua, mikä tuo meille kansalaisille valinnanvapautta ja helpottaa liikkumisen asiointia”, kiteyttää Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa

Tie- ja raideliikenteen toimijat jo edistäneet tietojen avaamista

Traficom on aiemmin antanut HSL:lle, VR:lle ja Matkahuollolle päätökset, joissa todettiin, että ratkaisut eivät ole olleet liikennepalvelulain mukaisia. Päätöksen jälkeen Matkahuolto on poistanut rajoittavat ehdot olennaisten tietojen rajapinnan käyttöehdoista. Samoin HSL ja VR ovat edistäneet ratkaisujaan ja edenneet kohti liikennemarkkinoiden avaamista eli sitä, että muut alan toimijat pystyvät myymään heidän lippujaan.  

HSL on Traficomin päätöksen jälkeen muuttanut puolesta-asioinnin ratkaisua eikä enää vaadi vahvaa tunnistamista. VR puolestaan on avannut lippujen myyntirajapinnan. Molempien osalta vaaditaan vielä kehitystyötä, jotta matkaketjuja voidaan muodostaa sujuvasti liikennepalvelulain tavoitteiden mukaisesti.

Jotta asiakas voi ostaa liikennepalvelun yhdeltä luukulta, niin hänen henkilöllisyytensä varmistaminen pitäisi pystyä hoitamaan yhdellä tunnistautumisella. Nyt HSL:n ja VR:n palveluissa asiointi edellyttävät asiakkaalta itse tunnistautumista sen sijaan, että yksi toimija voisi hoitaa tunnistamisen kaikkien matkaketjun liikennepalveluiden tarjoajien puolesta. Asioinnista pitää tehdä asiakkaalle helpompaa, jotta matkaketjut ja siten myös helppo asiointi voisivat toteutua Suomessa.

Edellä kuvatun mallin laajamittaiseen toteutukseen siirtyminen on alan tietojärjestelmien ja tietojen hajanaisuuden vuoksi vielä haasteellista ja siksi ratkaisuja haetaan määrätietoisesti vaiheittain. Traficom on antanut VR:lle ja HSL:lle päätökset, joissa edellytetään puolesta-asioijien luotettavuuden arviointikriteerien toimittamista tammikuun loppuun 2021 mennessä. 

Suomen matkaketjuratkaisuja rakennetaan yhteistyöllä

Alan toimijat ovat tuoneet esille huolensa matkaketjun toteuttamisen mahdollisuuksista käytännössä. Traficom onkin kutsunut toimijat verkostoon matkaketjujen käytännön toteutuksen edistämiseksi. Työ arviointikriteerien ohjeistuksen työstämiseksi käynnistyy syksyllä 2020 Sujuvien liikennepalveluiden -verkostossa. Tavoitteena on saada vuoden loppuun mennessä yhteinen kehikko arviointikriteereille aikaan, jotta syntyisi yhteisiä käytäntöjä, joiden pohjalta puolesta asiointi voi toteutua. 

Lisätietoja

Verkostojohtaja Jenni Koskinen, jenni.koskinen(at)traficom.fi, p. 029 539 0648, Twitterissä @JenniKoskinen