Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Linja-autoliikenteen satunnaiskuljetusten ajo- ja lepoaikoihin muutoksia 22.5.2024 alkaen

Linja-autoliikenteen satunnaiskuljetusten ajo- ja lepoaikoihin tulee muutoksia 22.5.2024 alkaen.

Linja-autoliikenteen satunnaiskuljetusten (lue: tilausliikenne) palvelun luonne on tyypillisesti vaihtelevaa ja kuljetusten aikana ennakoimattomat muutokset ovat yleisiä. Muutokset saattavat johtua palveltavana olevan ryhmän tarpeista tai palvelutuotantoon liittymättömistä ulkopuolisista syistä.

Yleisten liikennemäärien kasvu on osaltaan omiaan aiheuttamaan epäjatkuvuutta satunnaiskuljetusten käytännön suorittamisessa tietyilllä markkina-alueilla. Nämä edellä kuvatut tekijät yhdessä ovat antaneet syyn arvioida linja-autoliikenteen satunnaiskuljetusten ajo- ja lepoaikasääntelyä uudelleen.

Asian EU-käsittelyssä Suomen valtion liikenne- ja kuljetushallinto on ollut aktiivinen, koordinoinut kansallisen kannan asiaan ja nähnyt alusta lähtien muutokset tärkeinä, kunhan ne eivät edellytä kompromisseja terveen kilpailun, liikenneturvallisuuden tai kuljetusmiehistöjen turvallisuuden kustannuksella. 

EU-parlamentti ja Neuvosto hyväksyivät ehdotetut asetusmuutokset 12.4.2024 ja ne astuvat voimaan 20 päivää virallisessa lehdessä julkistamisen jälkeen, mikä tapahtui 2.5.2024. Eli muutosten voimaantuloajankohta on 22.5.2024 ja ne ovat voimassa koko EU-alueella sellaisenaan.

Muutosten sisältö

 1. Vuorokautisen lepoajan joustot koskevat kansallisen tai kansainvälisen linja-autoliikenteen satunnaiskuljetusten(tilausliikenne) kertaluontoista palvelua. Kertaluontoinen palvelu tarkoittaa saman asiakasryhmän kanssa muodostettua palvelusuoritetta alusta loppuun.
   
 2. Mikäli kertaluontoinen palvelu kestää vähintään kuusi 24 tunnin jaksoa, voidaan vuorokautinen lepo pitää enintään 25 tunnin kuluessa edellisestä vuorokausilevosta tai viikkolevosta, mikäli kyseisen vuorokauden yhteenlaskettu enimmäisajoaika ei ylitä 7 tuntia. Kyseistä joustoa voidaan käyttää vain kerran kyseisen kertaluontoisen palveluajanjakson aikana. Joustoa voidaan samojen edellytysten täyttyessä käyttää kahdesti, mikäli kertaluontoisen palveluajanjakson kesto on vähintään kahdeksan 24 tunnin jaksoa. Kyseisen jouston käyttö ei vaikuta sovellettavan lainsäädännön mukaiseen enimmäistyöaikaan.
   
 3. Myös kansallisessa kertaluontoisessa palvelussa voidaan viikkolepoa lykätä enintään 12 perättäistä 24 tunnin jaksoa.
   
 4. Kaikissa linja-autoliikenteen kansallisissa tai kansainvälisissä satunnaiskuljetuksissa voidaan 4,5 tunnin ajoaikaa koskeva vähimmäislepo 45 minuuttia pitää vaihtoehtoisesti kahtena vähintään 15 minuutin pituisena lepoaikana.
   
 5. Satunnaiskuljetuksiin liittyvien joustojen todistustaakka todennetaan EU-kuljetusasiakirjalla. EU-kuljetusasiakirjaa voidaan käyttää myös kansallisissa kuljetuksissa, jossa ilmoitetaan sen kansallinen käyttö;
   
 • pitämällä ajoneuvossa täytettyä kuljetuskirjaa, joka sisältää asetuksen (EY) N:o 1073/2009 mukaisesti vaaditut tiedot, jotka kuljetusyrityksen on annettava kuljettajalle ennen kutakin matkaa; ja 
   
 • pitämällä ajoneuvossa tällaisista kuljetuskirjoista paperiversiona tai sähköisessä muodossa olevia jäljennöksiä, jotka kattavat edeltävät 28 päivää, ja 31 päivästä joulukuuta 2024 alkaen edeltävät 56 päivää.
   
 1. EU-jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on mahdollisuus määrätä seuraamus ajo- ja lepoaikasääntelyn tai ajopiirturisääntelyn rikkomuksesta, jos se on todettu kyseisen valtion alueella, mutta jos siitä ei ole määrätty aiempaa seuraamusta, vaikka rikkomus olisi tapahtunut toisen EU-jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella.

   

Lisätietoja

johtava asiantuntija Mikko Västilä, mikko.vastila@traficom.fi