Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

llmailun puheradiolaitteiden kanavavälimuutoksen toteuttamiseen on aikaa reilu neljä vuotta – siirtymäaika päättyy 31.12.2027

Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2017 kymmenen vuoden siirtymäajan ilmailun radiolaitteissa käytettävän 8,33 kHz:n kanavavälin käyttöönotolle Suomessa. Radiolaitteiden kanavavälimuutoksille on enää reilu neljä vuotta aikaa, siirtymäaika päättyy 31.12.2027.

Kaikkien ilmailun taajuuskaistaa 117,975–137 MHz käyttävien puheradiolaitteiden on oltava 8,33 kHz:n kanavaväliin kykeneviä viimeistään 31.12.2027. Tästä vaatimuksesta saavat poiketa ainoastaan Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1079/2012 artiklan 2 kohdissa 4–5 mainitut radiot, joita on tarkoitus käyttää ainoastaan sellaisella taajuudella, jonka edellytetään edelleen käyttävän 25 kHz:n kanavaväliä:

  • hätätaajuus (121,500 MHz)
  • etsintä- ja pelastustoiminnassa käytettävä lisätaajuus (123,100 MHz)
  • VHF-datalinkin (VDL) taajuudet (136,725 MHz, 136,775 MHz, 136,825 MHz, 136,875 MHz, 136,925 MHz ja 136,975 MHz)
  • ilma-alusten viestintä- ja raportointijärjestelmän (ACARS) taajuudet (131,525 MHz, 131,725 MHz ja 131,825 MHz)
  • 25 kHz:n kanavavälillä toimivan kantoaallonsiirrosmenetelmän (Climax) taajuudet.

Jos siirtymäaikana ilma-alukseen asennetaan uusi radiolaite tai laite päivitetään, laitteessa tulee olla käyttövalmius 8,33 kHz:n kanavaväliin. Vikaantuneen 25 kHz:n laitteen voi korvata samanlaisella laitteella siirtymäaikana.

Suomen lennonvarmistuspalvelun tarjoajan Fintraffic ANS:n siirtyessä käyttämään 8,33 kHz:n kanavaväliä lennonvarmistuspalvelun käytössä olevilla taajuuksilla, otetaan 8,33 kHz:n kanavaväli käyttöön myös muissa Suomessa käytettävissä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1079/2012 edellyttämissä ilmailuradioissa.

Traficom uusii radioluvat vuonna 2027

Kanavavälimuutoksella on vaikutuksia Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämiin radiolupiin. Traficom uusii radioluvat vuoden 2027 aikana lupakohtaisen päättymispäivän mukaisesti, jolloin luvissa olevat kanavanleveydet, lupaehdot ja muu asiaan liittyvä sisältö muutetaan vastaamaan voimassaolevaa määräystä kanavanleveydestä.

Siirtymäajan taustaa

Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1079/2012 mukaan puheviestinnässä käytettäviä ilmailun radiolaitteita pitää pystyä käyttämään 8,33 kHz:n kanavavälillä eli kanavanleveydellä viimeistään 31.12.2017. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (sittemmin vuoden 2019 alusta Liikenne- ja viestintävirasto Traficom) teki vuonna 2017 ilmailualalta saadun palautteen pohjalta Euroopan komissiolle ilmoituksen täytäntöönpanoasetuksen mukaisen kansallisen poikkeaman käyttöönotosta. Poikkeamassa määritettiin 10 vuoden siirtymäaika 8,33 kHz:n kanavavälin käyttöönottoon lennonvarmistuspalveluntarjoajan käyttämillä taajuuksilla 117,975–137 MHz. Siirtymäaika koski myös vain 25 kHz:n kanavavälillä toimivien ilma-alusten radiolaitteiden käyttöä.

Euroopan komissio hyväksyi 27.7.2017 täytäntöönpanoasetukseen poikkeuksen Suomen osalta: Euroopan komission hyväksymänä siirtymäaika 8,33 kHz:n kanavavälin käyttöönottoon lennonvarmistuspalveluntarjoajan käyttämillä taajuuksilla päättyy Suomessa 31.12.2027. Sama siirtymäaika on myös vain 25 kHz:n kanavavälillä toimivilla radiolaitteilla. Komissio voi kuitenkin tarkastella poikkeuksen vaikutusta ilmailun VHF-viestintäverkkoon jo ennen siirtymäajan päättymistä.
 

Lisätietoja

Vuodelta 2017 Trafin määräys OPS M1-30 (Ulkoinen linkki), Poikkeus 8,33 kHz:n kanavavälillä toimivien radioiden käyttöönotosta

Tietoa ilmailutoiminnassa käytetyistä radiolaitteista  

Euroopan komission täytäntöönpanoasetus (Ulkoinen linkki) (EU) N:o 1079/2012 

Radioverkkoasiantuntija Mikko Saari, p. 0295 390 460, mikko.saari@traficom.fi

Erityisasiantuntija Petteri Jokela, p. 0295 390 472, petteri.jokela@traficom.fi

Ylitarkastaja Kimmo Urhonen, p. 0295 346 128, kimmo.urhonen@traficom.fi

Erityisasiantuntija Jari Lyytinen, p. 0295 346 234, jari.lyytinen@traficom.fi