Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Määräyksellä perustettavat miehittämättömän ilmailun UAS-ilmatilavyöhykkeet vuodelle 2022

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää esityksiä miehittämätöntä ilmailua koskevista kieltävistä, rajoittavista ja sallivista UAS-ilmatilavyöhykkeistä, jotka perustettaisiin keväällä 2022. Näitä vyöhykkeitä voidaan ilmailulain mukaan perustaa määräyksellä enintään kolmen vuoden määräajaksi. Esitykset perustettaviksi vyöhykkeiksi pyydetään toimittamaan Traficomille 30.9.2021 mennessä.

Rajoittava tai kieltävä UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa välttämättömästä syystä mm. valtion johtamisen, maanpuolustuksen, aluevalvonnan, poliisitoiminnan, oikeudenhoidon, teollisuuden, liikenteen tai ympäristönsuojelun kannalta tärkeiden kohteiden suojaamiseksi. Salliva UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa kaupallista tai harraste- tai tutkimus- ja kokeilutoimintaa varten, ja tällaisella vyöhykkeellä on sallittua poiketa yhdestä tai useammasta EU:n droneasetuksessa 2019/947 määritellystä avoimen toimintakategorian vaatimuksesta. Tarkemmin UAS-ilmatilavyöhykkeistä säädetään ilmailulain 11 a ja 11 b §:ssä sekä droneasetuksen 15 artiklassa.

Traficom pyytää esityksiä perustettavista UAS-ilmatilavyöhykkeistä viimeistään 30.9.2021 mennessä. Pyydämme toimittamaan esitettävien UAS-ilmatilavyöhykkeiden tiedot WGS84-koordinaatteina (asteet, minuutit ja sekunnit - esim. 604020N 0253545E, 605030N 0263646E jne.) ja karttakuvana, sekä käyttämään oheista hakemuslomaketta. Esitykset pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen ilmatila@traficom.fi.

Asetetun määräajan jälkeen Traficom voi milloin tahansa perustaa UAS-ilmatilavyöhykkeitä maksullisilla päätöksillä (320 euroa/päätös) enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan. Määräyksellä maksuttomasti perustettavia kolmivuotisia UAS-ilmatilavyöhykkeitä on mahdollista esittää seuraavan kerran määräyksen OPS M1-29 seuraavalla muutoskierroksella keväällä 2023.

Valtioneuvoston asetuksella perustettuja ilmailun kielto- ja rajoitusalueita ei tarvitse esittää perustettaviksi UAS-ilmatilavyöhykkeinä, vaan ne koskevat edelleen myös miehittämätöntä ilmailua. Jo aiemmin määräyksellä OPS M1-29 perustettuja UAS-ilmatilavyöhykkeitä ei myöskään tarvitse esittää uudelleen, ellei niihin ole tarpeen tehdä muutoksia.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Esa Stenberg, esa.stenberg(at)traficom.fi, puh. 029 534 5367
ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6108
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039