Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto on antanut yksityisraiteiden hallintaa koskevan määräyksen TRAFICOM/542355/03.04.02.00/2023. Määräys on tullut voimaan 21.5.2024.

Liikenne- ja viestintävirasto on antanut yksityisraiteiden hallintaa koskevan määräyksen TRAFICOM/542355/03.04.02.00/2023. Määräyksellä kumotaan aiempi Liikenne- ja viestintäviraston antama yksityisraiteiden hallintaa koskeva määräys TRAFICOM/483445/03.04.02.00/2020.

Määräys on annettu raideliikennelain (1302/2018) 5 luvun 29 §:n 5 momentin ja 30 §:n 3 momentin nojalla. Raideliikennelain 29 pykälä koskee yksityisraiteen hallinnasta ilmoittamista. Pykälän 5 momentin mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä pykälässä tarkoitettujen ilmoitettavien tietojen sisällöstä ja niiden toimittamisesta Liikenne- ja viestintävirastolle. 

Yksityisraiteen haltijoiden turvallisuuden hallintajärjestelmästä säädetään raideliikennelain 30 pykälässä. Pykälän 3 momentin mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä yksityisraiteen haltijan turvallisuuden hallintajärjestelmän sisällöstä.

Yksityisraiteiden hallintaa koskevassa määräyksessä on huomioitu raideliikennelakiin 20.5.2024 tehdyt muutokset. Näillä raideliikennelain muutoksilla on tarkoitus vastata niihin tarpeisiin, jotka ovat nousseet esiin lain 5 luvun mukaisen yksityisraiteen haltijoiden ilmoitusmenettelyn soveltamisen yhteydessä kuluneen neljän vuoden aikana. 

Yksityisraiteiden hallintaa koskevaa määräystä muutettiin lakimuutoksista johtuen siten, että niitä kohtia, joita tarkennettiin raideliikennelaissa yksityisraiteen turvallisuuden hallintajärjestelmän osalta, päivitettiin samalla määräykseen osalta siten, että se vastaa lain päivitettyjä sanamuotoja. Tämän ohella määräystekstiin tehtiin myös tarvittavia tarkennuksia, joita avataan määräyksen yksityiskohtaisissa perusteluissa. Määräykseen tehtävillä muutoksilla arvioidaan olevan vähäisiä vaikutuksia yksityisraiteiden haltijoiden turvallisuuden hallintamenettelyihin. Määräyksen on tarkoitus osaltaan edistää raideliikenteen turvallisuutta ja toimintavarmuutta. 

Lisätietoja antavat:

Erityisasiantuntija Olli Matilainen, s-posti etunimi.sukunimi(at)traficom.fi; puh. 029 5346410

Lakimies Ilona Heiskanen, s-posti etunimi.sukunimi(at)traficom.fi; puh. 029 5390536