Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Määräyshankepäätös: Henkilöliikenteen liikkumispalveluiden kysyntä- ja tarjontatietojen ilmoittaminen ja taksipalveluiden hintatietojen ilmoittaminen Liikenne- ja viestintävirastolle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut seuraavan määräyshankepäätöksen: Henkilöliikenteen liikkumispalveluiden kysyntä- ja tarjontatietojen ilmoittaminen ja taksipalveluiden hintatietojen ilmoittaminen Liikenne- ja viestintävirastolle (TRAFICOM/420990/03.04.03.00/2020)

Määräyksellä täsmennetään, mitä tietoja henkilöliikenteen liikkumispalvelun tarjoajien olisi toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle.

Taksipalvelut

Taksipalveluiden osalta täsmällisemmät ja nykyistä laajemmat tiedonsaantioikeudet parantavat viranomaisten mahdollisuuksia selvittää saatavuustilannetta eri puolilla Suomea ja muodostaa luotettava kuva taksipalvelujen hinnoista ja saatavuudesta. Velvollisuus toimittaa hintoihin liittyviä tietoja sekä palvelujen tarjontaan ja toteutuneeseen kysyntään liittyviä tietoja alueellisesti ja ajallisesti luokiteltuna Liikenne- ja viestintävirastolle aiheuttaa yrityksille jonkin verran hallinnollista taakkaa.

Henkilöliikenteen liikkumispalvelut

Määräyksellä tarkennetaan henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajien toimittamia tietoja, tietojen toimitustapoja sekä toimittamisen määräaikoja. Henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajiin, joihin tietojen toimittamisen velvollisuus kohdistuu, lukeutuvat liikennemuodosta riippumatta kaikki kuljetuspalveluja, välityspalveluja, liikennepalveluja sekä liikennepalveluun välittömästi liittyviä välityspalveluja, tietopalveluja, pysäköintipalveluja tai muita tukipalveluja tarjoavat toimijat.

Pelkästään yhdistämispalveluja tarjoavia toimijoita ei katsota henkilöliikenteen liikkumispalvelun tarjoajiksi.

Määräysluonnos on tarkoitus lähettää sidosryhmille lausuttavaksi kesäkuussa, jotta määräys voisi tulla voimaan 1.9.2021 alkaen. Lausuntopyyntö löytyy sen julkaisemisen jälkeen osoitteesta lausuntopalvelu.fi.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tuomas Kiiski, tuomas.kiiski@traficom.fi, puh. 029 539 0631
Erityisasiantuntija Anna Pätynen, anna.patynen@traficom.fi, puh. 0295345279 (rautatie- ja linja-autoliikenne)
Ylitarkastaja Martin Johansson, martin.johansson@traficom.fi; puh. 0295346705 (rautatie- ja linja-autoliikenne)