Määräyshankepäätös kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenteesta ja varusteista

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut seuraavan määräyshankepäätöksen: