Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Määräyshankepäätös: Kaupunkiraideliikenne

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut seuraavan määräyshankepäätöksen: Kaupunkiraideliikenne TRAFICOM/565853/03.04.02.00/2021. Määräyshankkeessa päivitetään 20.5.2019 voimaan tullut aikaisempi kaupunkiraideliikennemääräys (TRAFICOM/91446/03.04.02.00/2019)

Määräyksen päivittämisen yhteydessä huomioidaan kaupunkiraideliikenteen kehittyminen ja täsmennetään kaupunkiraideliikenteen eri muotoihin kohdistuvia vaatimuksia, mikä auttaa uusien kaupunkiraideliikennetoimijoiden toiminnan aloittamista ja kehittämistä.

Määräystä uudistettaessa tehdään myös mm. seuraavat päivitykset:

  • määräyksen turvallisuuspoikkeamien raportointia koskevaa kohtaa selkeytetään kertyneiden kokemusten myötä.
  • automaation tarpeet pyritään huomioimaan.

Lisäksi määräykseen tehdään tarvittaessa myös muita päivityksiä.

Määräyksen uudistamisen myötä kaupunkiraideliikennettä koskeva määräykset täsmentyvät ja ajantasaistuvat. Samassa yhteydessä huomioidaan myös kaupunkiraideliikenteeseen kohdistuvat valtionhallinnon eri asiakirjoihin kirjatut tavoitteet.

Määräyshankepäätös toimitetaan tiedoksi raideliikenteen toimijoille, joille varataan myös lausuntomahdollisuus määräysluonnoksesta keväällä 2022.

Lisätietoja

Kiira Saito, s-posti kiira.saito@traficom.fi; puh. 029 5346146

Olli Matilainen, s-posti olli.matilainen@traficom.fi; puh. 029 5346410