Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) käynnistää määräyshankkeen, jossa muutetaan määräystä OPS M1-33, Lentotoiminta-asetusta täydentävät kansalliset määräykset. Määräykseen on tarkoitus lisätä uusi kohta lentotoiminnasta osaomisteisilla ilma-aluksilla. Määräysmuutoksen odotetaan tulevan voimaan syksyllä 2024.

Ilma-alusten osaomistus (fractional ownership) on viime aikoina yleistynyt toimintamalli, jossa henkilö hankkii osuuden ilma-aluksesta tai sitä hallinnoivasta yrityksestä ja saa sitä kautta käyttöoikeuden myös hallinnoivan yrityksen muuhun lentokalustoon. Hallinnoiva yritys järjestää ilma-alukselle lentomiehistön sekä vastaa sen huolto-, säilytys- ja muista kiinteistä kustannuksista ja järjestelyistä. Kustannukset katetaan ilma-alusten osaomistajilta kerättävillä maksuilla. Toiminta sijoittuu luonteeltaan kaupallisen ja ei-kaupallisen lentotoiminnan välimaastoon.

Määräyksessä on tarkoitus määrätä mm. osaomisteisilla ilma-aluksilla harjoitettavaa toimintaa koskevista lupakirja- ja huoltovaatimuksista, mukana pidettävistä asiakirjoista sekä lentotoiminnassa noudatettavista menetelmistä, kuten polttoainesuunnittelusta ja lentopaikkojen valinnasta. Määräyksessä ei käsitellä perinteistä yhteisomistustilannetta, jossa useampi ilmailija hankkii ilma-aluksen yhteisesti kunkin omaan käyttöön ilman erillistä hallintaorganisaatiota.

Määräyksen lisäksi Traficom laatii erillisen ohjeen, jossa selvennetään viraston tulkintoja kaupallisen ja ei-kaupallisen toiminnan välisestä rajanvedosta sekä muun muassa osaomisteisen ilma-aluksen rekisteröinnistä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jaakko Koskinen, jaakko.koskinen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6061
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039