Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) käynnistää määräyshankkeen, jossa on tarkoitus laatia uusi määräys lentotoiminnasta osaomisteisilla ilma-aluksilla. Määräys kuuluu OPS-sarjaan, mutta lopullista tunnusta sillä ei vielä ole. Määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan viimeistään syksyllä 2024.

Ilma-alusten osaomistus (fractional ownership) on viime aikoina yleistynyt toimintamalli, jossa henkilö ostaa ilma-aluksesta osuuden ja saa sitä kautta käyttöoikeuden myös järjestelyä hallinnoivan yrityksen muuhun lentokalustoon. Hallinnoiva yritys järjestää ilma-alukselle lentomiehistön sekä vastaa sen huolto-, säilytys- ja muista kiinteistä kustannuksista ja järjestelyistä. Kustannukset katetaan ilma-alusten osaomistajilta kerättävillä kuukausimaksuilla. Toiminta sijoittuu luonteeltaan kaupallisen ja ei-kaupallisen lentotoiminnan välimaastoon.

Koska tällaisesta lentotoimintamallista ei ole Suomessa toistaiseksi minkäänlaista sääntelyä, Traficom pitää lentoturvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisena määritellä toimintaa koskevat keskeiset vaatimukset uudella määräyksellä. Määräyksessä ei kuitenkaan ole tarkoitus käsitellä perinteistä yhteisomistustilannetta, jossa useampi ilmailija hankkii ilma-aluksen yhteisesti kunkin omaan käyttöön ilman erillistä hallintaorganisaatiota.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jaakko Koskinen, jaakko.koskinen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6061
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039