Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Määräyshankepäätös: Maahuolinta lentoasemilla (GEN M1-3)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) käynnistää määräyshankkeen, jossa päivitetään määräys GEN M1-3, Maahuolinta lentoasemilla. Määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2023 tai viimeistään keväällä 2024.

Määräysmuutoksessa on ensinnäkin tarkoitus selventää ilma-aluksille opastusmerkkejä antavien henkilöiden koulutus- ja kelpoisuusvaatimuksia. Merkinantajille vaaditaan ilmailulain 47 §:n sekä ICAOn ja EU:n vaatimusten mukaisesti hyväksyntä, mutta hyväksynnän edellytyksiä ei ole Suomessa aiemmin määritelty. Toiseksi maahuolintapalvelun tarjoaminen on EASA-asetuksen (2018/1139) 37 artiklan mukaisesti ilmoituksenvaraista toimintaa, mutta Suomessa näitä ilmoituksia ei tähän mennessä ole käytännössä vaadittu. Tällä määräysmuutoksella on tarkoitus ottaa ilmoitusmenettely käyttöön ja määritellä sitä koskevat tarkemmat vaatimukset.

Kolmanneksi maahuolinnan kansallisissa vaatimuksissa otettaisiin jo ennalta huomioon Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASAssa valmisteilla olevaa maahuolinta-alan sääntelyä, jotta siirtymä tuleviin EU-vaatimuksiin olisi suomalaisille lentoasemille, palveluntarjoajille ja lentoyhtiöille mahdollisimman sujuva.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Pasi Piirainen, pasi.piirainen(at)traficom.fi, puh. 029 534 5283
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039