Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Määräyshankepäätös: Määräys raideliikenteen häiriöiden ilmoittamisesta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut seuraavan määräyshankepäätöksen: Raideliikenteen häiriöiden ilmoittaminen TRAFICOM/72302/03.04.02.00/2024. Määräyshankepäätöksen myötä 3.2.2022 voimaan tullut ohje raideliikenteen häiriöiden ilmoittamisesta muutetaan määräykseksi.

Määräys tulee korvaamaan Traficomin 3.2.2022 antaman ohjeen raideliikenteen häiriöiden ilmoittamisesta. Päivittämällä ohje määräykseksi vahvistetaan määräyksen sisältämiä toimintamalleja ja yhdenmukaistetaan käytäntöjä. Määräys liittyy hallitusohjelman tavoitteisiin toimintavarmuuden edistämisestä ja varmistamisesta.

Määräys kattaa raideliikenteen erilaiset häiriötilanteet ja niistä Traficomille ilmoittamisen tavat aikatauluineen. Määräys sisältää myös häiriöluokitteluja, jotka tukevat toimijoita häiriöiden vakavuusluokittelussa ja auttavat toimijoita määrittämään tavat, joilla niiden tulee eri häiriöihin reagoida. Myös kaupunkiraideliikenne sisällytetään määräyksen soveltamisalaan, mikä yhtenäistää raideliikenteessä sovellettavia toimintatapoja.

Määräystä valmistellaan kevään 2024 aikana ja sen on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2024. Sidosryhmillä on mahdollisuus antaa kirjalliset lausuntonsa määräysluonnoksesta lausuntokierroksella, jonka alkamisesta tiedotetaan vielä erikseen.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Jouko Pirttimäki, s-posti: jouko.pirttimaki(at)traficom.fi; puh. 029 295346834

Päällikkö Kaisa Sainio, s-posti: kaisa.sainio(at)traficom.fi; puh. 029 295346837