Määräyshankepäätös traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen, muiden kuin autoon kytkettäväksi tarkoitettujen hinattavien laitteiden sekä eläinten vetämien ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut seuraavan määräyshankepäätöksen: