Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on käynnistänyt määräyshankkeen, jossa muutetaan määräystä miehittämätöntä ilmailua koskevista kieltävistä, rajoittavista ja sallivista UAS-ilmatilavyöhykkeistä (OPS M1-29). Näitä vyöhykkeitä voidaan ilmailulain mukaan perustaa määräyksellä enintään kolmen vuoden määräajaksi. Sidosryhmiltä pyydettiin esityksiä uusiksi tai muutettaviksi vyöhykkeiksi 15.5. mennessä. Uusien vyöhykkeiden on tarkoitus tulla voimaan 20.4.2023.

Rajoittava tai kieltävä UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa välttämättömästä syystä mm. valtion johtamisen, kansainvälisten suhteiden hoidon, maanpuolustuksen, aluevalvonnan, poliisitoiminnan, sosiaali- ja terveydenhuollon, teollisuuden, liikenteen tai ympäristönsuojelun kannalta tärkeiden kohteiden suojaamiseksi. Salliva UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa kaupallista tai harraste- tai tutkimus- ja kokeilutoimintaa varten, ja tällaisella vyöhykkeellä on sallittua poiketa yhdestä tai useammasta EU:n droneasetuksessa 2019/947 määritellystä avoimen toimintakategorian vaatimuksesta. Tarkemmin UAS-ilmatilavyöhykkeistä säädetään ilmailulain 11 a ja 11 b §:ssä sekä droneasetuksen 15 artiklassa.

Tällä muutoskierroksella uusia tai muutettavia UAS-ilmatilavyöhykkeitä ovat esittäneet Ison-Britannian ja Ranskan suurlähetystöt (kieltävät vyöhykkeet); Lapin, Länsi-Uudenmaan ja Pohjanmaan poliisilaitokset, Lahti Energia Oy; Nammo Vihtavuori Oy ja Korkeasaaren eläintarhan säätiö (uudet rajoittavat vyöhykkeet); Ilmatieteen laitos, Kokkola Industrial Park ja Vanhan Vaasan sairaala (aiemmin päätöksellä perustettujen rajoittavien vyöhykkeiden lisääminen määräykseen) sekä Nokia Innovations Oy ja Maanmittauslaitos (aiemmin päätöksellä perustettujen sallivien vyöhykkeiden lisääminen määräykseen). Lisäksi Insta ILS Oy on hakenut aiemmin perustetulla Teiskon UAS-vyöhykkeellä vapautuksien laajentamista siten, että yksi kauko-ohjaaja voisi lennättää useampaa ilma-alusta kerrallaan, jos ilma-aluksen tekniset ominaisuudet sen turvallisesti mahdollistavat.

Helsinki-Vantaan lentoasema on esittänyt rajoittavien UAS-ilmatilavyöhykkeiden laajentamista lentoaseman läheisyydessä.

Määräyksen lisäksi Traficom voi perustaa UAS-ilmatilavyöhykkeitä milloin tahansa maksullisilla päätöksillä (320 euroa) enintään yhden vuoden ajaksi. Määräyksellä maksuttomasti perustettavia kolmivuotisia UAS-ilmatilavyöhykkeitä on mahdollista esittää seuraavan kerran määräyksen seuraavaan muutokseen keväällä 2024 (hakuaika keväällä 2023).

Lisätietoja:

ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6108
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039