Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Määräyshankepäätös: UAS-ilmatilavyöhykkeet (OPS M1-29) 2024

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on käynnistänyt määräyshankkeen, jossa muutetaan määräystä miehittämätöntä ilmailua koskevista kieltävistä, rajoittavista ja sallivista UAS-ilmatilavyöhykkeistä (OPS M1-29). Näitä vyöhykkeitä voidaan ilmailulain mukaan perustaa määräyksellä enintään kolmen vuoden määräajaksi. Sidosryhmiltä pyydettiin esityksiä uusiksi tai muutettaviksi vyöhykkeiksi 15.5. mennessä. Uusien vyöhykkeiden on tarkoitus tulla voimaan 18.4.2024.

Rajoittava tai kieltävä UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa välttämättömästä syystä mm. valtion johtamisen, kansainvälisten suhteiden hoidon, maanpuolustuksen, aluevalvonnan, poliisitoiminnan, sosiaali- ja terveydenhuollon, teollisuuden, liikenteen tai ympäristönsuojelun kannalta tärkeiden kohteiden suojaamiseksi. Salliva UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa kaupallista tai harraste- tai tutkimus- ja kokeilutoimintaa varten, ja tällaisella vyöhykkeellä on sallittua poiketa yhdestä tai useammasta EU:n droneasetuksessa 2019/947 määritellystä avoimen toimintakategorian vaatimuksesta. Tarkemmin UAS-ilmatilavyöhykkeistä säädetään ilmailulain 11 a ja 11 b §:ssä sekä droneasetuksen 15 artiklassa.

Tällä muutoskierroksella uutta kieltävää UAS-ilmatilavyöhykettä on esittänyt Saksan suurlähetystö. Uusia rajoittavia vyöhykkeitä on esitetty useiden teollisuuslaitosten, satamien, poliisin toimipisteiden, merivartioaseman, kevytlentopaikan sekä Yleisradion Pasilan toimipisteen suojaksi. Monet näistä määräyksellä perustettavista rajoittavista UAS-ilmatilavyöhykkeistä on perustettu jo aiemmin lyhytaikaisina Traficomin päätöksellä. Lisäksi Väylävirasto on hakenut rajoittavia vyöhykkeitä keskitetysti VAK-ratapihojen sekä tie- ja rautatietunnelien alueille. Uusia sallivia UAS-ilmatilavyöhykkeitä ovat hakeneet Ilmatieteen laitos Kuopion Vehmasmäkeen tutkimus- ja kokeilutoimintaa varten sekä Suomen Ilmailuliitto ry Kokkolanseudun RC-lentäjät ry:n puolesta Kälviän lennokkikentälle.

Määräyksen lisäksi Traficom voi perustaa UAS-ilmatilavyöhykkeitä milloin tahansa maksullisilla päätöksillä (320 euroa) enintään yhden vuoden ajaksi. Määräyksellä maksuttomasti perustettavia kolmivuotisia UAS-ilmatilavyöhykkeitä on mahdollista esittää seuraavan kerran määräyksen seuraavaan muutokseen keväällä 2025 (hakuaika keväällä 2024). 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6108
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039