Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on käynnistänyt määräyshankkeen, jolla vahvistettaisiin Suomessa noudatettavaksi Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn vaarallisten aineiden kuljetussäännöstön (ICAO-TI) uusin painos vuosille 2023-2024. Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2024.

ICAO-TI:n vaatimusten soveltamisesta Suomessa on viimeksi säädetty vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetulla asetuksella (210/1997), joka kuitenkin kumoutuu 1.3.2024. Jatkossa näiden standardien noudattamisesta määrätään Liikenne- ja viestintäviraston määräyksissä, joiden antamiseen on säädetty valtuudet vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (541/2023). Määräykseen OPS M1-18 liitetään ICAO-TI:n uusin painos suomen- ja ruotsinkielisinä käännöksinä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Senja Hakola, senja.hakola(at)traficom.fi, puh. 029 534 6028
erityisasiantuntija Mia Sucksdorff, mia.sucksdorff(at)traficom.fi, puh. 029 534 6068
johtava asiantuntija Anu Häkkinen, anu.hakkinen(at)traficom.fi, puh. 029 534 7106