Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 19.6.2024 antanut muutetun määräyksen ANS M1-1, Suomessa sovellettavat ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen tarjontaa koskevat säännöt. Määräysmuutos tulee voimaan 20.6.2024. Muutos on käytännössä tekninen eikä tuo vaatimusten sisältöön uutta nykyiseen toimintaan verrattuna.

Määräyksessä ANS M1-1 määrätään niistä asioista, joissa ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelun tarjoajia koskeva komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/373 jättää harkintavaltaa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille. Kansallisten viranomaisten tarkemman määrittelyn varaan on jätetty muun muassa ne vaatimukset, jotka lennonvarmistuspalvelun tarjoajan rajoitetun hyväksyntätodistuksen hakijan tai haltijan on täytettävä . Näiden vaatimusten täydentäminen on sittemmin todettu tarpeelliseksi. Rajoitettu hyväksyntätodistus on Suomessa AFIS-palveluntarjoajilla (Mikkelin ja Seinäjoen lentoasemat). Käytännössä palveluntarjoajat ovat jo nykyisellään noudattaneet nyt lisättäviä vaatimuksia, mutta niiden kirjaaminen määräykseen selkeyttää tilannetta viranomaisvalvonnan kannalta.

Samalla on käyty läpi muutkin asetukseen viime määräyspäivityksen jälkeen tulleet muutokset ja otettu kantaa kaikkiin viranomaisen harkintavaltaa sisältäviin kohtiin. Ainoa tämän perusteella lisätty kohta koskee METAR-sanomien laatimista lentoasemilla, eikä tuo muutosta nykykäytäntöön. Lentomenetelmäsuunnittelun osalta on lisätty maininta muiden ilmatilarakenteiden huomioimisesta suunnittelussa. 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jani Luiro, jani.luiro(at)traficom.fi, puh. 029 534 5140
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039