Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 27.5.2021 julkaissut muutoksen määräykseen GEN M1-9, joka koskee EU:n lentomiehistöasetuksen 1178/2011 säännösten soveltamista Suomessa. Määräyksessä jatketaan vuodella eli 20.6.2022 asti siirtymäaikaa, joka koskee EU-säännösten soveltamista unionin ulkopuolisten maiden myöntämiin yksityislentäjän lupakirjoihin. Muutos tulee voimaan seuraavana päivänä 28.5.

Siirtymäajan käyttöönoton mahdollistaa 12.1.2021 voimaan tullut EU-asetus 2020/2193. Suomessa periaatteena on ollut ottaa ilmailualan EU-asetusten mahdollistamat siirtymäajat käyttöön täysimääräisinä. Siirtymäajan päätyttyä kolmansien maiden yksityislentäjän lupakirjojen hyväksymiseen (validointiin) ja muuntamiseen sovelletaan EU-asetusta 2020/723.

Lisätietoja

lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 534 6039, leila.iikkanen(at)traficom.fi
Lupakirja-asiat: lupakirjat(at)traficom.fi tai yhteydenottolomake https://www.traficom.fi/fi/yhteydenottolomake-ilmailu (Ulkoinen linkki)