Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 13.12.2022 antanut muutetun määräyksen OPS M2-11, Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla. Muutostarpeet johtuvat useista EU-lainsäädännön ja kansallisten lakien muutoksista. Lisäksi asetetaan eräitä uusia varustevaatimuksia, joiden täyttämiseen kuitenkin annetaan vähintään yhden vuoden siirtymäaika. Muilta osin muutokset tulevat voimaan 20.12.2022.

Uuden määräyksen mukaan jos peräkkäinistuttavaa ilma-alusta käytetään koulutukseen tai tarkastuslentoihin, kummassakin ohjaamossa on oltava täydelliset hallintalaitteet, joita pystyy käyttämään opettajan ja oppilaan paikalta. Myös erilliset mittarit vaaditaan, elleivät mittarit muutoin ole luettavissa myös toissijaisesta ohjaamosta. Vaillinaisesti varustettuja ohjaamoja ei jatkossa hyväksytä myöskään muuhun tarkoitukseen käytettävissä peräkkäin istuttavissa ilma-aluksissa. Jos ilma-alusta ei käytetä koulutukseen eikä tarkastuslentoihin, toissijaisessa ohjaamossa mahdollisesti olevat vaillinaiset ohjainlaitteet ja tehonsäädin on poistettava tai estettävä niiden käyttö, tai vaihtoehtoisesti ohjaamon varustus on täydennettävä. Vaatimusten täyttämiseen annetaan siirtymäaikaa 1.1.2024 asti.

Lisäksi kansallisille ilma-aluksille asetetaan tiettyjä uusia vaatimuksia tarkkuuskorkeusmittarista sekä kuvaruutunäytön mittarien kahdentamisesta. Jos ilma-aluksessa on yksi kuvaruutunäyttö, siinä olevalle ilmanopeusmittarille vaaditaan varamittari. Myös ohjaussuunnan ilmaisemiseen on oltava vaihtoehtoinen menetelmä, mihin kuitenkin riittää esimerkiksi GPS-laite tai puhelimen navigaattori. Korkeusmittarin on oltava tarkkuuskorkeusmittari, joka näyttää korkeuden jalkoina (purjekoneissa joko jalkoina tai metreinä) ja asetusasteikossa on hehtopascal- tai millibaarijaotus. Muita kuin vaatimusten mukaisia korkeusmittareita ei saa asentaa uusina 1.1.2024 jälkeen, ja vanhojen korkeusmittarien käytöstä poistolle 1.1.2029 asti.

Määräysmuutoksessa on otettu huomioon EU:n lentotoiminta-asetuksen 965/2012 liitteeseen VII (Osa NCO) viimeksi tehdyt muutokset sekä määrätty, miltä osin näitä vaatimuksia ei sovelleta kansallisen sääntelyn alaisiin ilma-aluksiin. Määräyksen OPS M2-11 soveltamisalaan on myös lisätty EASA-asetuksen liitteessä I tarkoitetut purjelentokoneet ja ilmapallot, kuitenkin niin että niihin sovelletaan pääsääntöisesti EU-vaatimuksia asetuksista 2018/1976 ja 2018/395. Määräyksessä on poikkeusmahdollisuus.

Määräykseen on lisätty uusi kohta 11 ilmoituksenvaraisesta matkustajien kuljetuksesta kaupallisesti tai kerhotoimintana kulut kattavaa korvausta vastaan EASA-asetuksen liitteessä I tarkoitetuilla historiallisilla ilma-aluksilla, entisillä sotilaskoneilla tai näiden jäljitelmillä. Tällä tarkennetaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 128 §:ssä olevaa vaatimusta.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jani Hottola, jani.hottola(at)traficom.fi, puh. 029 534 5295
tarkastaja Sami Jänis, sami.janis(at)traficom.fi, puh. 029 534 7091 (etenkin helikopterit ja autogirot)
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039