Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 5.2.2024 antanut muutetun määräyksen AIR M2-19, Moottorikäyttöisille ilma-aluksille asetettavat vaatimukset hinaustoiminnassa. Määräys tulee voimaan 12.2.2024.

Määräyksessä hinauskytkinasennuksen lujuusvaatimuksia on muutettu siten, että lujuus voidaan jatkossa mitoittaa pakkomurtovarokkeen lujuuden perusteella, eikä enää yksinomaan hinattavan purjelentokoneen painon mukaan. Aiemmasta vaatimuksesta on jouduttu toistuvasti myöntämään poikkeuslupia, koska se olisi usein johtanut kohtuuttoman suuriin lujuusvaatimuksiin. Jatkossa vaatimuksena on 1,5 kertaa suurimman sallitun pakkomurtovarokkeen lujuus, eli sama kuin mm. EASAn CS-22-standardissa. Myös muilta osin määräyksen vaatimuksia on linjattu eurooppalaisiin standardeihin.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jari Lyytinen, jari.lyytinen(at)traficom.fi, p. 029 534 6234
ylitarkastaja Hannu Martikainen, hannu.martikainen(at)traficom.fi, p. 029 539 0134