Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Määräysmuutos: Transponderivyöhykkeet (OPS M1-31)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 18.3.2024 antanut muutetun määräyksen OPS M1-31 transponderivyöhykkeistä. Määräyksessä ilmoitetaan ne Suomen lentotiedotusalueella sijaitsevat ilmatilan osat, joissa ilma-aluksessa on oltava painekorkeuden ilmoittava transponderi eli toisiotutkavastain ja sen käyttö on pakollista. Määräysmuutos tulee voimaan huhtikuun AIRAC-päivänä 18.4.2024.

Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n esityksestä perustetaan uudet transponderivyöhykkeet seuraavien lentoasemien lähi- ja lähestymisalueille:

•        Ivalon lähestymisalue (EFIV TMA)
•        Ivalon lähialue (EFIV CTR)
•        Kittilän lähialue (EFKT CTR)
•        Kuusamon lähestymisalue (EFKS TMA)
•        Kuusamon lähialue (EFKS CTR)
•        Maarianhaminan lähestymisalue (EFMA TMA)
•        Maarianhaminan lähialue (EFMA CTR)
•        Oulun lähialue (EFOU CTR)
•        Rovaniemen lähestymisalue (EFRO TMA)
•        Turun lähialue (EFTU CTR)
•        Vaasan lähialue (EFVA CTR).

Muutosten perusteena ovat lennonvarmistuksen digitalisaatiohankkeet, U-Space-toiminta ja niiden edellyttämä ilmaliikennekuvan paraneminen. Transponderivaatimuksista on määrätty tiettyjä poikkeuksia ilmailukäsikirjassa (AIP, GEN 1.5): vaatimuksia ei sovelleta moottorittomiin ilma-aluksiin, moottoroituihin liitimiin, apumoottorilla varustettuihin purjelentokoneisiin eikä itselähteviin purjelentokoneisiin, eikä myöskään sellaisiin ilma-aluksiin, joissa ei ole latausjärjestelmää. Lisäksi transponderivaatimus on voimassa vain lennonjohdon aukioloaikoina. 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6108
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039