Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Määräysmuutos: UAS-ilmatilavyöhykkeet (OPS M1-29) 2023

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 17.3.2023 antanut muutetun määräyksen OPS M1-29, jossa määritellään miehittämättömän ilmailun kieltävät, rajoittavat ja sallivat UAS-ilmatilavyöhykkeet. Näitä vyöhykkeitä voidaan ilmailulain mukaan perustaa määräyksellä enintään kolmen vuoden määräajaksi. Sidosryhmiltä on pyydetty esityksiä uusiksi tai muutettaviksi vyöhykkeiksi keväällä 2022. Uudet vyöhykkeet tulevat voimaan 20.4.2023.

Rajoittava tai kieltävä UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa välttämättömästä syystä mm. valtion johtamisen, kansainvälisten suhteiden hoidon, maanpuolustuksen, aluevalvonnan, poliisitoiminnan, sosiaali- ja terveydenhuollon, teollisuuden, liikenteen tai ympäristönsuojelun kannalta tärkeiden kohteiden suojaamiseksi. Salliva UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa kaupallista tai harraste- tai tutkimus- ja kokeilutoimintaa varten, ja tällaisella vyöhykkeellä on sallittua poiketa yhdestä tai useammasta EU:n droneasetuksessa 2019/947 määritellystä avoimen toimintakategorian vaatimuksesta. Tarkemmin UAS-ilmatilavyöhykkeistä säädetään ilmailulain 11 a ja 11 b §:ssä sekä droneasetuksen 15 artiklassa.

Tällä muutoskierroksella uusia tai muutettavia UAS-ilmatilavyöhykkeitä perustettiin seuraavien tahojen esityksestä: Ison-Britannian ja Ranskan suurlähetystöt (kieltävät vyöhykkeet); Lapin, Länsi-Uudenmaan ja Pohjanmaan poliisilaitokset, Lahti Energia Oy, Nammo Vihtavuori Oy ja Puolustusvoimat (uudet rajoittavat vyöhykkeet); Ilmatieteen laitos, Kokkola Industrial Park ja Vanhan Vaasan sairaala (aiemmin päätöksellä perustettujen rajoittavien vyöhykkeiden lisääminen määräykseen) sekä Nokia Innovations Oy ja Maanmittauslaitos (aiemmin päätöksellä perustettujen sallivien vyöhykkeiden lisääminen määräykseen). Lisäksi Insta ILS Oy:n hakemuksesta aiemmin perustetulla Teiskon sallivalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä vapautuksia on laajennettu siten, että yksi kauko-ohjaaja voi lennättää useampaa ilma-alusta kerrallaan, jos ilma-aluksen tekniset ominaisuudet sen turvallisesti mahdollistavat. Helsinki-Vantaan lentoaseman aloitteesta rajoittavaa UAS-ilmatilavyöhykettä on laajennettu lentoaseman läheisyydessä siten, että se suojaa nyt myös Suomen Rahapaja Oy:n aluetta.

Määräyksen lisäksi Traficom voi perustaa UAS-ilmatilavyöhykkeitä milloin tahansa maksullisilla päätöksillä (320 euroa) enintään yhden vuoden ajaksi. Määräyksellä maksuttomasti perustettavia kolmivuotisia UAS-ilmatilavyöhykkeitä on mahdollista esittää seuraavan kerran määräyksen seuraavaan muutokseen keväällä 2024 (hakuaika keväällä 2023).

Lisätietoja:

ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6108
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039