Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 18.3.2024 antanut muutetun määräyksen OPS M1-29 UAS-ilmatilavyöhykkeistä. Näitä miehittämättömän ilmailun kieltäviä, rajoittavia tai sallivia vyöhykkeitä voidaan ilmailulain mukaan perustaa määräyksellä enintään kolmen vuoden määräajaksi, ja esityksiä uusiksi tai muutettaviksi vyöhykkeiksi pyydetään vuosittain 15.5. mennessä. Nyt uudistettu määräys tulee voimaan 18.4.2024.

Rajoittava tai kieltävä UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa välttämättömästä syystä mm. valtion johtamisen, kansainvälisten suhteiden hoidon, maanpuolustuksen, aluevalvonnan, poliisitoiminnan, sosiaali- ja terveydenhuollon, teollisuuden, liikenteen tai ympäristönsuojelun kannalta tärkeiden kohteiden suojaamiseksi. Salliva UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa kaupallista tai harraste- tai tutkimus- ja kokeilutoimintaa varten, ja tällaisella vyöhykkeellä on sallittua poiketa yhdestä tai useammasta EU:n droneasetuksessa 2019/947 määritellystä avoimen toimintakategorian vaatimuksesta. Tarkemmin UAS-ilmatilavyöhykkeistä säädetään ilmailulain 11 a ja 11 b §:ssä sekä droneasetuksen 15 artiklassa.

Tällä muutoskierroksella uusi kieltävä UAS-ilmatilavyöhyke perustetaan Saksan suurlähetystön alueelle. Uusia rajoittavia vyöhykkeitä otetaan käyttöön useiden teollisuuslaitosten, satamien, poliisin toimipisteiden, merivartioaseman, kevytlentopaikan sekä Yleisradion Pasilan toimipisteen suojaksi. Monet näistä määräyksellä perustettavista rajoittavista UAS-ilmatilavyöhykkeistä on perustettu jo aiemmin lyhytaikaisina Traficomin päätöksellä. Lisäksi Väyläviraston hakemuksesta perustetaan rajoittavia vyöhykkeitä keskitetysti VAK-ratapihojen sekä tie- ja rautatietunnelien alueille. Uusia sallivia UAS-ilmatilavyöhykkeitä tulee Ilmatieteen laitoksen tutkimus- ja kokeilutoiminnan tarpeisiin Kuopion Vehmasmäkeen sekä harrastetoimintaa varten Kälviän lennokkikentälle.

Määräyksen lisäksi Traficom voi perustaa UAS-ilmatilavyöhykkeitä milloin tahansa maksullisilla päätöksillä (320 euroa) enintään yhden vuoden ajaksi. Määräyksellä maksuttomasti perustettavia kolmivuotisia UAS-ilmatilavyöhykkeitä on mahdollista esittää keväällä 2025 julkaistavaan määräyksen seuraavaan muutokseen, jota varten vyöhykkeiden hakuaika päättyy 15.5.2024. 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6108
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039