Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Määräysmuutos: Ultrakevyiden ilma-alusten lentokelpoisuus ja valmistus (AIR M5-10)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 18.12.2020 antanut muutetun määräyksen AIR M5-10, Ultrakevyiden ilma-alusten lentokelpoisuus ja valmistus. Ilmailumääräykseen on tehty EASA-asetuksen mahdollistaman ultrakevyiden ilma-alusten painorajan korotuksen edellyttämät muutokset. Määräys tulee voimaan 1.1.2021, eli samaan aikaan kun painorajan korotukseen liittyvät ilmailulainsäädännön muutokset 534/2020 ja 535/2020 tulevat voimaan.

Muutos merkitsee käytännössä kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvien ultrakevyiden ilma-alusten painorajan korotusta aiemmin sovellettuja, EASA-asetuksen (EU) 2018/1139 liitteen I mukaisia painorajoja ylemmäs. Yksipaikkaisten ultrakevytlentokoneiden painoraja on kuitenkin kansallisessa määräyksessä asetettu EASA-asetuksen sallimaa alemmas siten, että kevyemmän sääntelyn piiriin tulevat enintään 450 kg painavat maalentokoneet ja 500 kg painavat vesilentokoneet. Kaksipaikkaisille ultrakevytlentokoneille sekä yksi- ja kaksipaikkaisille helikoptereille painoraja on enintään 600 kg MTOM (vedessä käytettävillä 650 kg). EASA-asetuksessa sallitun korkeamman painorajan mukaisille purjelentokoneille ei ole vielä katsottu tarkoituksenmukaiseksi määrätä kansallisia vaatimuksia.

Määräyksessä määritellään ultrakevyille ilma-aluksille kaksi eri kategoriaa, joista B1 sisältää EASA-asetuksen liitteessä I tarkoitetut, kevyemmän painorajan mukaiset UL-ilma-alukset ja B2 taas uuden korotetun painorajan mukaiset painavammat ultrat. Näille asetetaan myös erilaiset kuormattavuusvaatimukset. Kevyemmästä luokasta raskaampaan siirtymiseen on tarkoitus vaatia eroavuuskoulutus, josta määrättäisiin parhaillaan lausuntokierroksella olevassa ilmailumääräyksessä PEL M2-70, Ultrakevytlentäjän lupakirja.

Lisätietoja

ylitarkastaja Hannu Martikainen, puh. 029 534 6081, hannu.martikainen(at)traficom.fi
tarkastaja Sami Jänis, puh. 029 534 7091, sami.janis(at)traficom.fi
erityisasiantuntija Jani Hottola, puh. 029 534 5295, jani.hottola(at)traficom.fi
lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 534 6039, leila.iikkanen(at)traficom.fi