Matkaviestinverkkojen tiepeittoa tulee täydentää Inari-Angeli-Karigasniemi-tieosuuksilla

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom velvoittaa teleyrityksiä täydentämään matkaviestinverkon tiepeittoalueet saamelaisalueen pohjoisosissa toimilupaehtojen mukaisesti. Matkaviestinverkon peitto tulee olla rakennettuna 31.12.2022 mennessä.

Traficom on 26.10.2021 antanut päätöksen matkaviestinverkkojen tiepeittovelvoitteiden toteutumisesta saamelaisalueen pohjoisosissa. Traficomin mukaan DNA Oyj, Elisa Oyj ja Telia Finland Oyj ovat jättäneet täyttämättä matkaviestinverkkojen toimilupaehdot siltä osin, kuin matkaviestinverkot eivät kata täysin Inarin ja Angelin sekä Angelin ja Karigasniemen välisiä tieosuuksia. Teleyritysten on rakennettava toimilupaehtojen mukainen matkaviestinverkon peitto kyseisille tieosuuksille 31.12.2022 mennessä.

Valtioneuvoston myöntämissä matkaviestinverkon toimiluvissa edellytetään, että verkkojen on katettava joitain poikkeuksia lukuun ottamatta Manner-Suomen valta-, kanta-, seutu- ja yhdystiet. Traficom valvoo lain nojalla sitä, että toimiluvanhaltija noudattaa toiminnassaan näitä verkkotoimiluvan ehtoja.