Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Matkaviestinverkon kuuluvuus Pohjois-Suomen teillä saatettava kuntoon

Teleyritysten tulee täydentää matkaviestinverkkojen tiepeitto saamelaisalueen pohjoisosissa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom huolehtii siitä, että kuluttajilla on käytettävissään matkaviestinverkon palvelut myös Pohjois-Suomen teillä. Matkaviestinverkkojen tiepeitto tulee olla rakennettuna 31.12.2022 mennessä. Velvoite koskee myös Teliaa hallinto-oikeuden hylättyä yhtiön valituksen.

Traficom velvoitti viime vuoden lokakuussa teleyrityksiä täydentämään matkaviestinverkkojen tiepeittoa saamelaisalueen pohjoisosissa. "Me valvomme teleyritysten verkkotoimilupien ehtoja ja varmistamme, että kuluttajilla on käytettävissään matkaviestinverkon palvelut kattavasti myös Pohjois-Suomen teillä", tähdentää lakimies Sari Tujunen.

Telia Finland Oyj (Telia) valitti Traficomin päätöksestä hallinto-oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Telian valituksen, joten viraston päätös pysyy voimassa. Hallinto-oikeus katsoi, että kysymyksessä olevilla tiealueilla on katvealueita, eikä lupaehtojen toteuttaminen tältä osin täyty. Myös Telia on velvollinen rakentamaan toimilupaehtojen mukaisen matkaviestinverkon peiton kyseisille tieosuuksille 31.12.2022 mennessä.

Valtioneuvoston myöntämissä matkaviestinverkon toimiluvissa edellytetään, että verkkojen on katettava joitain poikkeuksia lukuun ottamatta Manner-Suomen valta-, kanta-, seutu- ja yhdystiet. Traficom valvoo sitä, että toimiluvanhaltija noudattaa toiminnassaan näitä verkkotoimiluvan ehtoja. 

Lisätietoja

Lakimies Sari Tujunen, p. 0295 390 336, sari.tujunen@traficom.fi

Taustaa

Traficom antoi 26.10.2021 päätöksen matkaviestinverkkojen tiepeittovelvoitteiden toteuttamisesta saamelaisalueen pohjoisosissa. Traficomin mukaan DNA Oyj, Elisa Oyj ja Telia Finland Oyj (Telia) ovat jättäneet täyttämättä matkaviestinverkkojen toimilupaehdot siltä osin, kuin matkaviestinverkot eivät kata täysin Inarin ja Angelin sekä Angelin ja Karigasniemen välisiä tieosuuksia.