Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Matkaviestinverkon nopeiden tiedonsiirtoyhteyksien peittoalueet kasvoivat maltillisesti vuoden 2019 jälkimmäisen puoliskon aikana. Peittoalue, jolla 100 megaa on saatavissa ideaaliolosuhteissa, kasvoi 2 %-yksikköä ja kattoi 93 % kotitalouksista. 300 megan tiedonsiirtoyhteyksien peitossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. 30 megaa oli saatavissa jo yli 99 % kotitalouksista. Käytön osalta trendi jatkui, mobiilidatamäärä kasvoi ja tekstiviestit sekä puhelut vähenivät.

Matkaviestinverkon peittojen kehitys näkyi eniten 30 megan peittoalueen kasvussa. Se peitti vuoden 2019 loppuun mennessä jopa 69 % Suomen maapinta-alasta, joka on neljä %-yksikköä enemmän kuin kesäkuun lopussa*. Tämä kattoi yli 99 % kaikista kotitalouksista. Nopeista yhteyksistä hieman maltillisemmin kasvoi 100 megan alue, jonka pinta-ala kasvoi kaksi %-yksikköä, peittäen 16 % Suomesta ja 93 % kaikista kotitalouksista. 300 megaa oli saatavilla ainoastaan 16 %:ssa kotitalouksista, kasvua oli vain yhden %-yksikön verran. Maantieteellisesti 300 megan alue on vielä verrattain pieni, se kattaa vain alle 0,2 % Suomesta. Matkaviestinverkon nopeusluokkakohtaiset peittoalueet edustavat saatavuutta ideaaliolosuhteissa, niissä ei ole otettu huomioon verkon ruuhkautumista eikä rakenteellisia tai maantieteellisiä esteitä.

* Kesäkuun 2019 lopun tilanne on korjattu takautuvasti johtuen operaattorin toimittamien tietojen muutoksesta. Korjauksista johtuen 6/2019 peittotiedot ovat nyt alkuperäistä pienemmät.

Karttakuva Suomesta, jossa nopean 100 megan matkaviestinverkon peitto
Nopean 100 megan matkaviestinverkon peitto.

Mobiilikäyttö painottui entistä selvemmin nettipalveluihin

Vuoden 2018 loppuun verrattuna matkaviestinverkon liittymien määrä väheni vuodessa yhden %:n noin 9,3 miljoonaan liittymään. Koneiden väliseen viestintään myytyjen M2M-liittymien määrä kasvoi 4 % ja oli 1,7 miljoonaa. Enimmäisnopeudeltaan 100 megan tai sitä nopeampien liittymien määrä kasvoi 18 % ja niiden määrä oli 4,4 miljoonaa.

Verrattaessa vuoden 2019 jälkimmäistä puoliskoa vuotta aiempaan jaksoon, puheluminuutit vähenivät 9 % ja tekstiviestien määrä peräti 24 %. Mobiilidatan käyttö vastaavasti lisääntyi 20 %. Vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla asukasta kohden käytettiin kuukaudessa 38 gigatavua mobiilidataa ja lähetettiin 22 tekstiviestiä. Vuosikymmenen alussa markkinoilla yleistyneiden internetin pikaviestintäpalvelujen kuten WhatsAppin vaikutus erityisesti tekstiviesteihin on ollut merkittävä. Viimeisen viiden vuoden aikana tekstiviestien määrä oli vähentynyt yhteensä 55 %.

Kuukausittain lähetettyjen tekstiviestien määrä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana.
Kuukausittain lähetettyjen tekstiviestien määrä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana. H1 = Vuoden ensimmäinen puolisko; H2 = Vuoden jälkimmäinen puolisko

Tiedot perustuvat Liikenne- ja viestintäviraston teleyrityksiltä puolivuosittain kerättyihin tietoihin.

Matkaviestinverkon laajakaistapalvelujen peittoalueet

Viestintäpalvelujen tilastotaulukko  

Lisätiedot

Viestintämarkkina-asiantuntija Joonas Sotaniemi p. 0295 390 309 (peittotiedot)

Viestintämarkkina-asiantuntija Torsti Alhava p. 0295 390 534 (mobiilikäyttö), Twitter: @AlhavaTorsti (Ulkoinen linkki)