Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Matkustajalentoliikenne Iso-Britanniasta Suomeen keskeytettiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 21.12. tekemällä päätöksellä kahdeksi viikoksi. Traficom on päättänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n lausunnon perusteella jatkaa matkustajalentoliikenteen keskeytystä Iso-Britanniasta Suomeen 11.1.2021 asti.

Euroopan tautien valvonnan ja ehkäisyn keskus ECDC on todennut 29.12.2020 julkaisemassa riskinarviossa, että Iso-Britanniassa havaittu uusi Covid-19 -muunnos leviää selvästi nopeammin kuin koronaviruksen aiemman alatyypit. Uusi virusmuunnos voi yleistyessään aiheuttaa selvästi aiempaa nopeammin leviävän epidemian ja johtaa terveydenhuollon kapasiteetin ylikuormittumiseen.

THL:n mukaan Suomessa on todettu 31.12.2020 mennessä kaksi uuden virusmuunnoksen aiheuttamaa tautitapausta Iso-Britanniasta Suomeen saapuneella matkustajalla. Vastaavia matkustukseen liittyviä tautitapauksia on todettu useissa eri maissa. Useat maat ovat rajoittaneet matkustusta ja matkustajalentoliikennettä maihin, joissa virusmuunnoksia on esiintynyt laajasti.

THL katsoo, että Suomen Covid-19 epidemiatilanne on tällä hetkellä vakava ja tehokkaat rajoitus- ja torjuntatoimenpiteet ovat tarpeellisia. Uusi virusmuunnos muodostaa merkittävän uuden epidemiauhan, jonka leviämistä Suomeen tulisi tehokkaasti torjua. THL on yhdessä eri toimijoiden kanssa käynnistänyt useita toimenpiteitä, joilla pyritään tunnistamaan kaikki Iso-Britanniasta Suomeen saapuvat matkustajat sekä ohjaamaan heidät koronavirustestaukseen ja karanteeniin. Koska uuden virusmuunnoksen epidemiologiaa, leviämisen laajuutta ja tarvittavia torjuntatoimenpiteitä ei vielä tunneta riittävästi, THL katsoo, että on välttämätöntä ja epidemiauhkaan nähden oikeasuhtaista, että Iso-Britanniasta Suomeen saapuvan matkustajalentoliikenteen keskeytystä jatketaan 4.1.2021 jälkeen vähintään viikon ajan. Mahdollinen jatko tästä eteenpäin tulee arvioida kertyneen uuden tiedon mukaisesti.

Traficom on päättänyt THL:n lausunnon perusteella jatkaa matkustajalentoliikenteen keskeytystä Iso-Britanniasta Suomeen 11.1.2021 klo 11.59 asti. Traficomin aikaisemman päätöksen mukaan keskeytys oli voimassa 21.12.2020 klo 12.00 - 4.1.2021 klo 11.59.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on toimivaltainen viranomainen ilmailun lentoturvallisuudessa, siviili-ilmailun turvatoimissa ja meluasioissa. Traficom voi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaatiessa kieltää ilma-aluksen lähdön, määrätä ilma-aluksen laskeutumaan, vaatia tunnistamista, määrätä lentosuunnan ja -korkeuden taikka muutoin puuttua ilma-aluksen kulkuun. 

Lisätietoja

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, Twitterissä @Saarimaki
haastattelupyynnöt viestinnän mediapalvelun kautta p. 029 534 5648