Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Merenkulun ammattilaisten mielipiteitä kartoitettu N2000 väylä- ja merikarttauudistuksen tiimoilta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt vaikutusarvion merenkulun toimijoiden näkemyksistä liittyen N2000 väylä- ja merikarttauudistukseen. Arviossa kartoitettiin alan mielipiteitä siitä, miten he näkevät uudistuksen käyttöönoton vaikuttavan merenkulkuun. Vaikutusarvion esiin nostamat asiat toivat arvokasta lisätietoa, jota voidaan hyödyntää projektin edetessä.

N2000 väylä- ja merikarttauudistuksessa otetaan käyttöön uusi yhtenäinen N2000-korkeusjärjestelmään sidottu syvyystietojen vertaustaso sekä vesiliikenteen väylillä että merikartoissa. Osana käynnissä olevaa projektia Traficom on tehnyt vaikutusarvion merenkulun toimijoiden näkemyksistä uudistuksen vaikutuksiin. Arviossa keskityttiin erityisesti N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönottoon turvallisen navigoinnin ja kauppamerenkulun kuljetusten näkökulmasta sekä siitä, miten tiedotus ja tiedonkulku varmistetaan.

Haastatteluihin osallistuneet näkivät N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönoton turvallisuusvaikutuksissa sekä positiivisia että negatiivisia puolia. Yhteistyö ja riskienhallinta nähtiin olennaisiksi asioiksi myönteisten turvallisuusvaikutusten edistämisessä. Kauppamerenkulun kuljetuksiin uudistuksella nähtiin olevan myönteisiä, mutta melko paikallisia vaikutuksia. Yhteistyön merkitystä viestinnässä ja tiedonkulussa korostettiin.

"Haluamme kiittää kaikkia haastatteluihin osallistuneita arvokkaasta työpanoksesta N2000-projektin hyväksi. Vaikutusarvio toi paljon tärkeää tietoa alan vallitsevista käytännöistä sekä näkemyksistä uudistukseen liittyen ja hyödynnämme tätä sekä projektin edetessä että käyttöönottoa suunniteltaessa", kiittää tiiminvetäjä Janina Tapia Cotrino.

Vaikutusarvio on toimitettu kyselyyn osallistuneille jo aikaisemmin. Vaikutusarviossa esitetyt johtopäätökset perustuvat Traficomin merenkulun sidosryhmien näkemyksiin. Ne ovat suuntaa antavia ja tarkoitettu ennen kaikkea päätöksenteon tueksi.

Vaikutusarvio: N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönotto Suomen vesiväylillä ja merikartoissa

Lisätietoja:

tiiminvetäjä Janina Tapia Cotrino, janina.tapiacotrino(at)traficom.fi, p. 029 534 6756, Twitterissä @tapiacotrino

erityisasiantuntija Valtteri Laine, valtteri.laine(at)traficom.fi, p. 029 534 6441