Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday merikapteeni Matti Aaltoselle

Merenkulun turvallisuuspalkinto 2023 on myönnetty merikapteeni Matti Aaltoselle. Aaltonen on tehnyt mittavan uran merenkulun turvallisuutta edistävissä viranomaistehtävissä.

Ministeri Lulu Ranne ojentaa merenkulun turvallisuuspalkinnon merikapteeni Matti Aaltoselle
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne luovutti Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sundayn merikapteeni Matti Aaltoselle. Kuva: Aaro Taina / Traficom

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne luovutti Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sundayn merikapteeni Matti Aaltoselle Helsingissä maanantaina 11.9.2023. Aaltonen teki pitkän uran virkamiehenä. Hän on toiminut niin asiantuntijan, esimiehen kuin ylimmän johdon tehtävissä, viimeksi johtavana asiantuntijana Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa ennen eläkkeelle jäämistään 2023.

Aaltosen uraan on kuulunut mm. luotsauksen asiantuntijatyötä ja toiminnan kehittämistä, suomalaisen alusliikenteen ohjauksen eli VTS-toiminnan käynnistämistä ja edelleen kehittämistä. Viimeisimpänä tehtävänään Aaltonen kehitti ja ylläpiti Suomen ja erityisesti liikennehallinnon virastojen valmiutta merenkulun huoltovarmuuteen ja toimintavarmuuteen liittyvien viranomaisvelvoitteiden osalta.

Palkinnon saajan esitteli Traficomin johtava asiantuntija Juha-Matti Korsi: "Matti Aaltosen asiantuntemusta ja osaamista on aina arvostettu suuresti. On mahtavaa, että hänet palkitaan tällä arvostetulla merenkulun turvallisuuspalkinnolla. Merenkulun turvallisuuden edistämisessä tiivis yhteistyö niin kansallisilla kuin kansainvälisillä foorumeilla on tärkeää, ja Aaltonen on tehnyt tätä työtä onnistuneesti. Palkinto on merenkulkusektorin toimijoiden yhteinen huomionosoitus ja kiitos arvokkaasta työstä."

”Meriturvallisuus on osa yhteiskunnan turvallisuutta ja huoltovarmuutta”

Merikapteeni Matti Aaltonen on edustanut Suomea, suomalaista merenkulkua ja merenkulkijaa useilla kansainvälisillä foorumeilla ympäri maailmaa. Hän on ollut mukana kehittämässä yhtenäisiä kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja vaatimuksia merenkulun turvallisuuden edistämiseksi.

Vapaa-ajallaan Aaltonen toimii mm. Helsingin Laivanpäällikköyhdistyksen sihteerinä. Matti Aaltonen on opittu tuntemaan innostavana, ystävällisenä, asiantuntevana ja helposti lähestyttävänä merenkulun turvallisuuden ja erityisesti meriliikenteen varautumisen asiantuntijana, niin kotimaassaan kuin maailmalla.

"Olen kiitollinen saamastani huomionosoituksesta. Entisenä merenkulkijana ja virkamiehenä koen sen palkitsevan työn, jota olen tehnyt yhdessä kaikkien merenkulun osapuolten kanssa. Meriturvallisuus on kiinteä osa merenkulkua. Se varmistaa ihmisten, tavaroiden ja palvelujen turvallisen liikkumisen ja merikuljetusten häiriöttömän ja ympäristöystävällisen toiminnan kaikissa olosuhteissa. Se on osa yhteiskunnan turvallisuutta ja huoltovarmuutta", Aaltonen kommentoi saamaansa huomionosoitusta.

Merenkulkusektorin yhteinen huomionosoitus

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday on Suomen viranomaisten sekä ammatti- ja vapaa-ajan merenkulun järjestöjen vuonna 1997 perustama tunnustus, jonka myöntämisestä päätetään vuosittain. Palkintotoimikunnan puheenjohtajaorganisaationa toimii Suomen Merimieskirkko. Palkintoesineenä on 36 cm korkea pronssivalu Emil Cedercreutzin Ruorimies-veistoksesta.

Lisätietoa palkinnosta, palkinnon saajista ja taustaorganisaatioista (Ulkoinen linkki) 

Lisätietoja

Traficom: johtava asiantuntija, Juha-Matti Korsi, juha.korsi@traficom.fi , p. 029 534 6437

Suomen Merimieskirkko: pääsihteeri Hannu Suihkonen, hannu.suihkonen@merimieskirkko.fi , p. 040 192 2778