Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Meriliikenteen ilmoituspalvelun rakentaminen alkaa

Meriliikenteen ilmoituspalvelu tulee olemaan kansallinen "single window" meriliikenteen ilmoitusten antamiseksi. Palvelu perustuu EU-asetukseen*, jonka avulla ilmoittaminen harmonisoidaan EU-alueella. Palvelu valmistuu täyteen laajuuteensa vuonna 2025, jolloin se korvaa nykyisen Portnet-palvelun.

"Meriliikenteen sujuvoittamiselle on todellinen tarve. Tavoitteena on vähentää merenkulkuelinkeinon hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla ja harmonisoimalla laivojen satamakäyntien ilmoitusmuodollisuuksiin liittyviä velvoitteita. Toimeenpanovaiheeseen eteneminen edellyttää meiltä kansallisen sääntelyn mukauttamista tukemaan toimintaa", toteaa automaatioyksikön johtaja Saara Reinimäki liikenne- ja viestintäministeriöstä.

"Merkittävä osa ilmoituspalvelun teknisistä määrityksistä tullaan määrittelemään EU:n asettamissa työryhmissä, joihin Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Tulli osallistuvat aktiivisesti. Tavoitteena on vahvistaa maksimitietojoukko keväällä 2021 ja laatia raamit tulevalle tiedonvaihtoympäristölle eli tekniset speksit syksyyn 2021 mennessä", toteaa Traficomin meriliikenteen asiantuntija Antti Arkima.

Järjestelmän toteutus on tarkoitus hankkia Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy:ltä

Traficomin on tarkoitus hankkia tarvittavien järjestelmäpalveluiden rakentaminen sekä järjestelmän käyttöön liittyvä tukipalvelu VTS-palveluntarjoajalta.

"Palvelun rakentamista ja sidosryhmäyhteistyötä lähdetään työstämään yhteistyössä Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy:n kanssa heti alkuvuodesta. Traficom tulee jatkossakin olemaan toimivaltainen viranomainen, joka vastaa palvelun järjestämisestä sekä koordinoi viranomaisyhteistyötä", kertoo hankepäällikkö Netta Lahtinen Traficomista.

Fintrafficin meriliikenteenohjauksessa tehdään jatkuvasti kehitystyötä paremman meriliikenteen digitaalisen tilannekuva- ja tiedonvaihtopalvelun eteen - esimerkiksi käynnissä oleva eVäylä-hanke luo edellytyksiä ilmoituspalvelun toteuttamiselle.

"Meriliikenteen ilmoituspalvelun rakentaminen kytkeytyy hyvin osaksi tätä kehitystyötämme, jossa kansallisena alusliikennepalvelujen ja meritilannekuvan tuottajana teemme töitä turvallisen ja sujuvan meriliikenteen hyväksi. Kehitystyössä lähtökohtanamme on jo tässä vaiheessa kyetä tarjoamaan uuteen ilmoituspalveluun myös EMSW-asetuksen edellyttämien pakollisten ilmoituspalveluiden rinnalle tiedonvaihtoa tukevia, eri toimijoiden tuottamia lisäarvopalveluita, ja siten tehostaa toimintaa koko Suomen merilogistiikkasektorin hyödyksi”, kertoo hankepäällikkö Olli Soininen Fintraffic Meriliikenneohjaus Oy:stä.

Sidosryhmien tarpeiden kartoitus alkaa alkuvuonna 2021

EU tasolla sovitaan tarkemmista merenkulun ilmoituspalvelun määrityksistä ja asetus asettaa reunaehtoja järjestelmän toteutukselle. Tästä huolimatta järjestelmään voidaan suunnitella ja määritellä toimintoja myös kansallisesti.

Alkuvuonna pidettävissä sidosryhmätapaamisissa pyritään kartoittamaan sidosryhmien tarpeita satamatiedonvaihdolle asetusta laajemmin sekä toisaalta mahdollistamaan vaikuttaminen yhteiseurooppalaisiin määrityksiin. Kutsuja virtuaalisesti toteutettaviin työpajoihin lähetetään tammikuun aikana. Työpajoja edeltää webinaari, jossa alustetaan aihealuetta. Tiedonkulun varmistamiseksi ilmoittaudu sidosryhmäjakelulistalle lähettämällä tietosi osoitteeseen emsw-FI@traficom.fi.

 

*Meriliikenteen ilmoituspalvelun taustalla on EU-asetus European Maritime Single Window EMSW (EU-asetus 2019/1239 eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta).

Lisätietoja

Hankepäällikkö Netta Lahtinen, netta.lahtinen@traficom.fi