Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Mikroliikkumisen verkosto aloitti työnsä - keskiössä sähköpotkulautailun liikenneturvallisuus

Maaliskuussa julkaistun liikenneturvallisuusstrategian yhtenä toimenpiteenä on mikroliikkumisen verkoston luominen. Verkoston tehtävänä on ajantasaisen liikenneturvallisuustiedon kerääminen ja vaihtaminen, tunnistaa mahdolliset sääntelytarpeet sekä keinoja liikenneturvallisuuden parantamiseen.

"Liikenneturvallisuusstrategia sisältää useita toimenpiteitä mikroliikkumisen turvallisuuden parantamiseksi. Yksi näistä on mikroliikkumisen verkoston luominen. Olen erityisen iloinen, että verkoston toiminta on nyt käynnistetty, sillä verkoston on tarkoitus seurata myös muiden mikroliikkumiseen liittyvien liikenneturvallisuusstrategian toimenpiteiden toteutumista", liikenne- ja viestintäministeriön yksikön johtaja Maija Ahokas sanoo.

"Verkostossa keskitymme aluksi suosituimpaan mikroliikkumisen muotoon eli sähköpotkulautailuun ja sen tuomiin turvallisuushaasteisiin. Verkostoon olemme kutsuneet alan toimijat, kuntien edustajia sekä muita viranomaisia. Ja edelleen on verkoston ovet auki eli kaikki alan toimijat ovat tervetulleita jäseneksi", kertoo Traficomin johtava asiantuntija, verkoston puheenjohtaja Inkeri Parkkari. "Mikroliikkumisvälineet ovat uusi ilmiö, joten tällaiselle verkostolle on selkeästi tarvetta. Verkosto on hyvä paikka jakaa kokemuksia ja keskustella keinoista, joilla voimme yhdessä parantaa liikenneturvallisuutta", jatkaa Parkkari.

Verkoston ensimmäisenä näkyvänä tavoitteena on julkaista sähköpotkulautailusta ja sen turvallisuustilanteesta yhteenvetoraportti, johon kootaan eri tahojen näkemyksiä ja kokemuksia kesäkaudesta 2022.

Verkoston ensimmäiseen kokoukseen kutsuttiin edustajat alla olevista organisaatioista ja yrityksistä:

 • Aalto-yliopisto
 • Bird
 • Dott
 • Helsingin kaupunki
 • Hoop
 • Hop Scooters
 • Invalidiliitto
 • Joe Scooters
 • Kuntaliitto
 • Lappeenrannan kaupunki
 • Liikenneturva
 • Lime
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Onnettomuustietoinstituutti
 • Oulun kaupunki
 • Pelastustoimi
 • Poliisihallitus
 • Tampereen kaupunki
 • THL
 • Tier
 • Tilastokeskus
 • Traficom
 • Turun kaupunki
 • Voi
 • Väylävirasto

Lisätietoja

Traficom, Johtava asiantuntija Inkeri.parkkari@traficom.fi, p. 029 534 7089

Liikenne- ja viestintäministeriö, yksikön johtaja Maija Ahokas, maija.ahokas@gov.fi, p. 029 534 2390