Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Moottorivene on yleisin vesikulkuneuvo – vesiskootterien suosio kasvussa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin rekisterissä oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 225 417 vesikulkuneuvoa. Niistä 89 % oli moottoriveneitä. Vesikulkuneuvoja ensirekisteröitiin vuonna 2020 yhteensä 4 769. Edellisvuoteen verrattuna ensirekisteröinnit lisääntyivät 19 %. Suurin osa ensirekisteröidystä vesikulkuneuvoista oli moottoriveneitä, mutta vesiskoottereiden suosio jatkui. Vesikulkuneuvojen rekisteröinnillä on rooli turvallisessa vesillä liikkumisessa.

”Vesikulkuneuvojen rekisteröinti on tärkeää vesillä liikkumisen turvallisuuden kannalta. Tietoja tarvitaan esimerkiksi valvonta- ja pelastustoiminnassa, vesialueiden käytön suunnittelussa ja turvallisuuden parantamisessa. Veneiden rekisteröintivelvoite koskee vähintään 5,5 metriä pitkiä tai vähintään 15 kW:n moottorilla varustettuja vesikulkuneuvoja”, kertoo päällikkö Henri Wallenius.  

Moottoriveneet selvästi yleisimpiä vesikulkuneuvoja ympäri Suomen

Moottoriveneet ovat suosituimpia kulkuneuvoja vesillä liikkumiseen. Uusista veneistä 70 % on moottoriveneitä. Rekisterissä oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 225 417 venettä ja näistä 90 % oli moottoriveneitä. Uusia purjeveneitä myydään hyvin vähän, mutta tästä huolimatta rekisterissä toiseksi yleisin venetyyppi on purjevene. Vesiskoottereita on viime vuosina myyty yhä enemmän ja niiden osuus myös rekisterissä on kasvanut huomattavaksi.

Vesikulkuneuvojen määrä rekisterissä 2020 ja 2019

 

31.12.2020

31.12.2019

Yhteensä

225 417

219 008

Moottorivene

199 616

194 852

Purjevene

14 347

14 293

Vesiskootteri

8 176

6 741

Moottoripurjehtija

1 231

1 227

Ilmatäytteinen/RIB

582

477

Hydrokopteri

118

114

Ilmatyynyalus

46

39

Muu

1 301

1 265

Veneiden käyttöalue riippuu paljon vesikulkuneuvotyypistä. Moottorivene on yleisin vesikulkuneuvo ja niitä on myös rekisteröity laajalti Suomessa. Myös vesiskoottereita käytetään joka puolella Suomea ja esimerkiksi Lapin maakunnassa on rekisterissä yli 400 vesiskootteria. Purjeveneiden käyttö on sen sijaan painottunut suurien vesistöjen läheisyyteen eteläiseen osaan Suomea. Purjeveneistä lähes puolet on rekisteröity Uudenmaan maakunnassa käytettäväksi.

Veneiden pituus rekisterissä oli keskimäärin 5,3 metriä ja koneteho keskimäärin 37 kW (mediaani). Veneiden keskimääräinen moottoriteho ja pituus on pysynyt samana verrattuna edelliseen vuoteen. Konetehossa on rekisteröidyissä veneissä kuitenkin paljon vaihtelua. Rekisteristä suuritehoisin prosentti veneistä on koneteholtaan yli 368 kw:n moottorilla varustettuja veneitä. Veneen runkopituudessa on vähemmän vaihtelua ja vain 10 % veneistä on pituudeltaan yli 9 metrisiä.

Veneiden omistajat pääasiassa miehiä

Vesikulkuneuvot ovat pääasiassa yksityishenkilöiden omistuksessa. Veneiden omistajista 94 % on yksityishenkilöitä ja yrityksiä on vain 6 %. Veneiden omistaminen on rekisterin tietojen perusteella varsin miesvaltaista. Veneiden henkilöomistajista lähes 90 % on miehiä ja 10 % naisia. Veneiden omistajien keski-ikä on 55 vuotta. Veneiden omistaminen painottuu keski-ikäiseen väestöön, sillä vain 10 % omistajista oli alle 36-vuotiaita ja vastaavasti vain 10 % on yli 73 vuotiaita.   

Lue myös:
Vesillä liikkuminen ennätysvilkasta vuonna 2020 − ensirekisteröinnit huimassa kasvussa (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja

Vesikulkuneuvot Traficomin tilastotietokannassa  (Ulkoinen linkki)

Vensikulkuneuvojen kantatilasto

Vesikulkuneuvojen ensirekisteröintitilasto  

Päällikkö Henri Wallenius, p. 029 534 6471, henri.wallenius@traficom.fi

Erityisasiantuntija Mika Idman, p. 0295 345 222, mika.idman@traficom.fi, Twitterissä @MikaIdman