Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Muutettu määräys: Alusten katsastukset

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on antanut 15.9.2021 muutetun määräyksen Alusten katsastuksista. Määräys tulee voimaan 20.9.2021.

Määräyksen muutoksella mahdollistetaan aluksen radiolaitteiden tarkastaminen Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymän radiohuoltoyrityksen toimesta radiolaitteiden katsastuksen pohjaksi tietyissä tapauksissa ja kotimaanliikenteen alustyyppien osalta.

Määräykseltä poistetaan tarpeettomana vaatimus pitää katsastustodistus tai sen jäljennös näkyvällä paikalla aluksella.

Määräykseen lisätään uudet todistuskirjat kansainvälinen energiatehokkuustodistuskirja (IEE-todistuskirja) sekä kierrätyskelpoisuuden osoittava todistuskirja. Näiden myöntäminen perustuu kansainvälisiin yleissopimuksiin.

Liikenne- ja viestintävirasto on myös antanut radiohuoltoyrityksille ohjeen radiolaitteiden tarkastamisesta.

Lisätietoja

Merenkulun valvonnan päällikkö Aleksi Uttula, aleksi.uttula(at)traficom.fi, 029 534 6468

Erityisasiantuntija Jami Metsärinne, jami.metsarinne(at)traficom.fi, 029 534 6445

Johtava asiantuntija Anna Mesimäki, anna.mesimaki(at)traficom.fi, 029 534 6163