Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Muutettu määräys: Ultrakevytlentäjän lupakirja (PEL M2-70)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 29.1.2021 antanut muutetun määräyksen PEL M2-70, Ultrakevytlentäjän lupakirja. Muutoksessa lisätään määräykseen vaatimus eroavuuskoulutuksesta, joka vaaditaan siirryttäessä kevyemmistä luokan B1 ultrakevytlentokoneista raskaampiin luokan B2 koneisiin. Määräys tulee voimaan 30.1.2021.

Muutoksessa määrätään eroavuuskoulutuksesta, joka vaaditaan siirryttäessä kevyemmistä (EASA-asetuksen 2018/1139 liitteen I mukaisista) ultrakevytlentokoneista raskaampiin (ns. EASA opt-out, asetuksen 2 art. 8 kohta). Kansallisen sääntelyn alaisten ultrakevytlentokoneiden painorajojen korotuksen mahdollistava poikkeus on otettu Suomessa käyttöön 1.1.2021 voimaan tulleilla ilmailulainsäädännön muutoksilla. Asiaan liittyen on muutettu myös ultrakevyiden ilma-alusten lentokelpoisuutta ja valmistusta koskevaa määräystä AIR M5-10. Siinä määritellään ultrakevyille ilma-aluksille kaksi eri painoluokkaa, B1 ja B2, joiden painorajat esitetään kyseisessä määräyksessä.

Lisäksi muutetussa määräyksessä PEL M2-70 selvennetään koulutusjärjestystä yksinlentojen ja yksin suoritettavien matkalentojen osalta sekä tehdään eräitä muita selvennyksiä ja tarkennuksia.

Lisätietoja:

tiiminvetäjä Jani Kosonen, jani.kosonen(at)traficom.fi, puh. 029 5346 646
ylitarkastaja Jani Heiskanen, jani.heiskanen(at)traficom.fi, puh. 029 5347 163
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 5346 039