Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lentomiehistöasetukseen (EU) 1178/2011 on tehty muutoksia, jotka tuovat mukanaan muutoksia niin helikopterilentäjille, -operaattoreille kuin -kouluttajillekin. Uusien määräysten soveltaminen alkoi 30.10.2022. Olemme koonneet tähän uutiseen olennaisimmat seikat muutoksista.

Uudet määritelmät mahdollistavat sen, että yhden ohjaajan helikopteriksi sertifioidulla ilma-aluksella voi jatkossa lentää usean ohjaajan lentotoimintaa aiempaa kevyemmillä koulutus- ja lupakirjavaatimuksilla.  Muutosten toivotaan tuovan lentotoimintaan niitä turvallisuushyötyjä, jotka saadaan lentämisestä perämiehen kanssa, ja myös lisäävän joustavuutta.

Lupakirjamerkintöjen yksinkertaistuessa korostuvat ohjaajan ja lento-operaattorin velvollisuudet valvoa, että kyseiseen lentotoimintaan vaadittavat oikeudet ovat voimassa.

Yksityiskohtaiset määräysmuutokset ovat luettavissa komission asetuksesta (EU) 2021/2227 esim. EUR-Lex palvelusta (Ulkoinen linkki).

Usean ohjaajan lentotoiminnan ja usean ohjaajan helikopterin määritelmät

Asetuksen määritelmät usean ohjaajan lentotoiminta ja usean ohjaajan ilma-alus on päivitetty. Helikopteri määritellään usean ohjaajan helikopteriksi, jos se on sertifioitu lentotoimintaan vähintään kahden ohjaajan vähimmäismiehistöllä tai jos lentotoiminta-asetus (EU) N:o 965/2012 vaatii ko. lentotoimintaan vähintään kaksi ohjaajaa. Näissä tapauksissa puhutaan ns. pakollisesta usean ohjaajan (multi-pilot, MP) toiminnasta ja lentäjillä on oltava usean ohjaajan tyyppikelpuutukset. Lisäksi päälliköllä on oltava liikennelentäjän ATPL(H)-lupakirja.

Päivitetty 3.4.2024: Jos helikopterin MOPSC (toiminnallinen maksimimatkustajapaikkamäärä) on yli 9, hakijalla on tyyppikelpuutuksessaan IR-kelpuutus ja tarkastuslento on lennetty MP-toiminnassa, katsotaan, että kelpuutuksella on mahdollista lentää pakollista MP-toimintaa ja lupakirjaan tulee MP-merkintä tyyppimerkinnän perään.

Mikäli kyseessä on yhden ohjaajan (single pilot, SP) helikopteriksi sertifioitu ilma-alus, eikä lentotoiminta-asetus vaadi kahta ohjaajaa, lento-operaattori voi silti lentää ns. vapaaehtoista MP-toimintaa. Vapaaehtoisessa MP-toiminnassa päällikölle riittää CPL(H)-lupakirja, mutta toiminnassa on huomioitava lentomiehistöasetuksen FCL.725 kohdan (d)(4)(ii) vaatimukset:

 • Lentäjällä oltava MCC kurssi käytynä, tai aiempaa MCC kokemusta (ks. hyvitykset ao. määräyskohdasta).
 • Oikeuksia voi käyttää ainoastaan Part-OROn mukaisessa toiminnassa.
 • Lentokoe tai tarkastuslento on suoritettu usean ohjaajan menetelmin (ks. Part-FCL lisäys 9).

Usean ohjaajan lentotoimintakonseptin muuttumisen seurauksena myös ATPL(H)-lupakirjavaatimuksia on muutettu. Enää ATPL(H)-lupakirjan myöntämiseksi ei vaadita lentokokemusta usean ohjaajan helikopterilla, vaan kokemus usean ohjaajan lentotoiminnassa (siis myös SP helikopterilla) riittää. ATPL(H)-lentokoe tulee kuitenkin edelleen lentää usean ohjaajan helikopterilla.

Helikopterilentäjän mittarilentokoulutus ja -kelpuutus

Helikopterin mittarilentokelpuutusta IR(H) koskevia vaatimuksia on päivitetty, jotta ne soveltuisivat paremmin uusiin helikopterityyppeihin. Jatkossa IR(H)-koulutus tulee kattamaan mittarilennot sekä yksimoottorisilla että monimoottorisilla helikoptereilla. Tästä syystä aiempi lisäkoulutusvaatimus laajennettaessa mittarilento-oikeutta yksimoottorisesta monimoottoriseen on poistettu. Mikäli mittarilento-oikeuden haluaa laajentaa uuteen tyyppiin, tyyppikohtainen IR-lisäkoulutus kuitenkin vaaditaan.

Ennen 30.10.2022 aloitetun IR(H)-koulutuksen voi saattaa loppuun, ja sen päätteeksi myönnetään IR(H), joka käy sekä yksi- että monimoottorisiin helikoptereihin. Koulutusorganisaatioiden on päivitettävä IR(H)-koulutusohjelmansa uusien määräysten mukaisiksi viimeistään 30.10.2023. Uusien kurssien on noudatettava nyt voimaantulleita määräyksiä.

Siirtymäsäännöksen mukaan ennen 30.10.2022 myönnetyllä IR(H)-kelpuutuksella voi lentää sekä yksimoottorisella että monimoottorisella helikopterilla ja merkintä päivitetään seuraavan lupakirjahakemuksen yhteydessä.

Tyyppikelpuutusmerkinnät lupakirjassa

MP-merkintä

 • Kun lentäjä lentää helikopteria, joka on sertifioitu lentotoimintaan vähintään kahden ohjaajan vähimmäismiehistöllä tai jos lentotoiminta-asetus vaatii ko. lentotoimintaan vähintään kaksi ohjaajaa, kyse on pakollisesta usean ohjaajan (MP) toiminnasta ja tyyppikelpuutuksen yhteyteen tehdään merkintä MP.

MP only -merkintä

 • Kun lentäjä lentää muulla kuin vaativalla (non-complex) yhden ohjaajan helikopterilla ja on lentänyt tarkastuslennon vain MP-menetelmin, tyyppikelpuutuksen yhteyteen tehdään merkintä MP only.

Mikäli ohjaajalla on sekä SP- että vapaaehtoisen MP-toiminnan oikeudet tai pelkästään SP oikeudet, tyyppikelpuutuksen yhteyteen ei tule SP- eikä MP-merkintää. SP-merkintä poistuu siis kokonaan lupakirjoista helikoptereiden osalta.

Ohjaajien oikeuksien määräytyminen

Ohjaajien lento-oikeudet määräytyvät sen mukaan, millä menetelmillä (SP, MP vai molemmat) he ovat lentokokeen tai tarkastuslennon suorittaneet. Aina tämä oikeus ei näy lupakirjassa, jolloin sekä ohjaajan että lento-operaattorin on tärkeä valvoa, että ko. lentotoiminnassa tarvittavat oikeudet ovat voimassa.

Ohjeet tarkastuslentäjille

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edellyttää lupakirjan uudelleenkirjoitusta, mikäli lupakirjan etusivulla on vanhan tavan mukaan kirjattu tyyppimerkintä (SP- tai MP-merkintä näkyvillä) ja uusi tehtävä merkintä poikkeaa siitä. Tarkastuslentäjän tulee ohjeistaa tarkastettavaa hakemaan lupakirjan uudelleenkirjoitusta Traficomilta hakemuslomakkeella. Lupakirjan uudelleenkirjoitus pelkän merkintämuutoksen vuoksi on maksuton.

Tarkastuslentäjät voivat myöntää väliaikaisen tempo-oikeuden tarkastuslennon päätteeksi, jotta lentotoimintaa ei tarvitse keskeyttää uudelleenkirjoituksen ajaksi.

Esimerkkejä uusista merkinnöistä

Esimerkki 1: pakollinen MP-toiminta

 • Mikäli tarkastuslento suoritetaan vain MP-menetelmin tilanteessa, jossa lentotoiminta-asetus edellyttää aina kahta ohjaajaa (pakollinen MP toiminta), on merkintä tyypistä riippuen esim. 'Bell 212/412 MP'.
  • Mikäli hakija lentää lisäksi muuta kuin pakollista MP lentotoimintaa varten SP-menetelmin ja saa SP-lento-oikeudet, oikeus merkitään omalle rivilleen 'Bell 212/412'.
  • SP- ja MP-oikeuksien voimassaolot määräytyvät kunkin lennetyn tarkastuslennon mukaisesti.

Esimerkki 2: vapaaehtoinen MP-toiminta (SP 'non complex'-helikopterityypeillä)

 • Mikäli tarkastuslento suoritetaan vain MP-menetelmin tapauksessa, jossa operaattori haluaa lentää MP-toimintaa, mutta lentotoiminta-asetus ei edellytä kahta ohjaajaa (vapaaehtoinen MP toiminta), on merkintä tyypistä riippuen esim. 'EC135/635 MP only'.
 • Mikäli tarkastuslento suoritetaan sekä SP että MP menetelmin, on merkintä 'EC135/635'.

Vapaaehtoisen MP-toiminnan lento-oikeutta ei enää merkitä lupakirjaan, jos myös SP oikeus on voimassa samaan aikaan. Sekä ohjaajien että lento-operaattoreiden on tärkeää huomioida tämä muutos, jotta lentäjällä on ko. toiminnassa vaadittavat oikeudet voimassa. Myös vapaaehtoisen MP-tarkastuslennon lausunto tulee toimittaa Traficomiin tiedoksi. Tarkastuslentolausuntoon tulee merkitä selkeästi lupakirjaan tehdyt merkinnät ja voimassaolopäivät.

Päivitetty 3.4.2024: Jos helikopterin MOPSC (toiminnallinen maksimimatkustajapaikkamäärä) on yli 9, hakijalla on tyyppikelpuutuksessaan IR-kelpuutus ja tarkastuslento on lennetty MP-toiminnassa, katsotaan, että kelpuutuksella on mahdollista lentää pakollista MP-toimintaa ja lupakirjaan tulee MP-merkintä tyyppimerkinnän perään.